De Media Werkplaats Hilversum (MWH) stopt

De Media Werkplaats Hilversum (MWH) heft zichzelf op ‘Uiteindelijk bleek er voor deze financiering geen ruimte te zijn’

Het netwerk van mediaprofessionals heeft voldaan aan zijn oorspronkelijke bedrijfsplan: in anderhalf jaar tijds minstens veertig procent van de potentiële doelgroep bereiken. En door de meer dan 80 workshops en trainingen en vele speciale bijeenkomsten is de MWH er ook in geslaagd meer dan dertig deelnemers aan geheel of gedeeltelijk betaald werk te helpen.

De Stichting Media Werkplaats Hilversum kreeg in september 2013 voor de eerste activiteiten financiële steun van het AWO-fonds van de Publieke Omroep en van de gemeente Hilversum. Het MWH-bestuur dontwikkelde plannen om de  Werkplaats ook na maart 2015 voort te zetten. Met een uitgebreider dienstenpakket, rekening houdend met de veranderingen in de arbeidswetgeving en in een meer professioneel kader. En met een bescheiden terugverdienmodel. Over deze plannen is maandenlang gesproken en overlegd met het AWO-fonds, de belangrijkste subsidiënt. Het MWH-bestuur achtte voor deze plannen een ruimere financiering nodig om de continuïteit te kunnen garanderen.

Uiteindelijk bleek er voor deze financiering geen ruimte te zijn. Om de plannen toch uit te kunnen voeren, zou een zeer groot extra beroep moeten worden gedaan op de inzet van de huidige vrijwilligers. Een beroep dat het bestuur gezien de omvang en reikwijdte niet meer in overeenstemming kan brengen met het vrijwillige karakter van de Werkplaats en derhalve ook onverantwoord acht. Ondanks de toezeggingen die de vrijwilligers voor de nieuwe opzet hebben gedaan, heeft het bestuur daarom besloten de activiteiten te beëindigen.

De leden van het Comité van Aanbeveling, Joop Daalmeijer (Voorzitter Raad voor Cultuur), Pieter Broertjes (burgemeester van Hilversum en Henk Hagoort (voorzitter Raad van Bestuur NPO) respecteren het besluit en spreken tegelijkertijd hun grote waardering en bewondering uit voor de resultaten die de Werkplaats met inzet van zoveel vrijwilligers, met creativiteit en inventiviteit heeft bereikt.

 

1 Trackback / Pingback

  1. Albert Bek over het einde van Media Werkplaats Hilversum

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*