CvdM ziet verbetering in financiële transparantie NPO

Het Commissariaat is in grote lijnen positief over de nieuwe begroting van de NPO. Vooral in de financiële transparantie ziet de toezichthouder verbeteringen, door verdere toelichting op de kostensoorten en verdeling van kosten per aanboddomein. In eerdere adviezen had het Commissariaat daarop aangedrongen bij de NPO. Ook ten aanzien van de bevordering van de diversiteit is een positieve ontwikkeling te zien. Deze boodschap heeft het Commissariaat overgebracht in zijn advies aan staatssecretaris Sander Dekker (OC&W).

Het Commissariaat heeft in de afgelopen jaren meermaals aangedrongen op vergroting van de transparantie over de besteding van publiek geld. De begroting van de NPO geeft dit jaar voor het eerst helder inzicht in de verdeling van het mediabudget over de verschillende aanboddomeinen (zoals nieuws en opinie, amusement en sport). Ook zijn de verwachte kosten voor het eerst uitgesplitst naar verschillende kostensoorten, zoals bijvoorbeeld personeel en afschrijvingen. Hiermee kunnen verwachting en resultaat beter met elkaar worden vergeleken.

Bevordering van diversiteit
Eerder sprak de NPO de ambitie uit om het media-aanbod een betere afspiegeling te laten zijn van de verschillende bevolkingsgroepen in de samenleving. Het Commissariaat constateert dat de NPO deze ambitie in de begroting verder heeft uitgewerkt. Zo is meer dan in de vorige begroting benoemd op welke zenders en kanalen, en door middel van welke acties de NPO de diversiteit wil verhogen. Het blijft echter van belang specifieker aan te geven hoe de NPO de verschillende groepen wil bereiken, en wat de kosten van deze maatregelen zijn.

Uitwerking ambities
Het Commissariaat constateert daarnaast dat het nog ontbreekt aan transparantie over de uitwerking van andere ambities, zoals het stimuleren van innovatie. De NPO geeft aan in 2017 een gezamenlijke innovatieagenda op te stellen, maar werkt dit niet nader uit. Daarnaast is niet altijd duidelijk wat de stand van zaken rond sommige ambities is. Een voorbeeld hiervan is de inzet van ondertiteling om de toegankelijkheid van het media-aanbod te vergroten. Deze werd in vorige begrotingen nog genoemd, nu niet meer.

Tot slot oordeelt het Commissariaat positief over de aanvraag van de NPO om met ingang van 1 januari 2017 het al bestaande subkanaal NPO Soul & Jazz definitief via de analoge kabel te mogen distribueren. De NPO heeft hiervoor goedkeuring gevraagd aan de minister.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*