CvdM: Reflectie en risicoanalyse randvoorwaarden voor effectieve opvolging Van Rijn

Alle landelijke publieke omroepen en de NPO hebben het Commissariaat voor de Media geïnformeerd over hun aanpak naar aanleiding van het rapport van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) onder leiding van de heer Van Rijn. Op 20 februari jl. verzocht het Commissariaat de omroepen en de NPO om uiterlijk 1 mei met een individueel plan van aanpak te komen, waarin reflectie, reparatie en risicoanalyse centraal staan.

In een sectorbrief van 6 juni deelde het Commissariaat zijn algemene beeld van de voortgang en benadrukte daarbij de noodzaak van ‘risicoanalyse’ en ‘reflectie’ als essentiële randvoorwaarden voor een effectief definitief plan van aanpak. Voorzitter Amma Asante van het Commissariaat: “Systemische veranderingen kosten tijd en vergen een goede risicoanalyse. Herstel van vertrouwen vraagt om actie, bijvoorbeeld door het aanpakken van de kwaliteit van het leiderschap. Waar medewerkers te maken hebben met ongewenst gedrag, is actie door de leiding cruciaal voor herstel van vertrouwen in de organisatie.”

Het Commissariaat zal de definitieve plannen van aanpak zorgvuldig analyseren en afzonderlijk terugkoppelen. De uitvoering van de plannen wordt onderwerp van toezicht, waarbij de intensiteit afhankelijk is van het risicoprofiel van iedere organisatie. Hierbij wordt gekeken naar de grootte, de aard van de activiteiten, de uitkomsten van het OGCO-rapport en actuele signalen van medewerkers. Dit toezicht vraagt veel van de capaciteit van het Commissariaat en wordt risico-gebaseerd ingevuld.

Het OGCO-rapport onderstreept dat grensoverschrijdend gedrag de journalistieke kwaliteit en creativiteit kan schaden, wat direct de belangen van mediagebruikers raakt. Daarom is een sociaal veilige en inclusieve werkomgeving cruciaal voor een onafhankelijk en kwalitatief hoogstaand media-aanbod.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*