CvdM: ‘Het publieke mediabestel moet in transitie om het te kunnen behouden’

Om het publieke mediabestel te behouden, moet het in transitie. Voor de hele sector geldt de opdracht om gezamenlijk te onderzoeken wat nodig is om het bestel toekomstbestendig te maken. Langer wachten of slechts oplappen van onderdelen is geen optie meer. Dat is de conclusie die het Commissariaat voor de Media trekt in zijn reflectie Kijk samen verder!

Op verzoek van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media onderzocht het Commissariaat of het aanpassen van de toelatingscriteria tot het publieke bestel een oplossing biedt voor het behoud van het bestel. De conclusie is dat er meer nodig is. De reflectie beschrijft de ontwerpeisen voor een toekomstbestendig publiek mediabestel. Die vormen wat betreft het Commissariaat de basis voor een open gesprek en brede oriëntatie op de toekomst.

“Een sterke publieke omroep is onmisbaar voor een goed werkende democratie. Maatschappelijke, technologische en marktontwikkelingen hebben echter invloed op het mediabestel, waardoor het huidige mediabestel meer en meer onder druk is komen te staan. Het mediabestel moet in transitie. Met de hele sector moeten we ruimdenkend onderzoeken hoe we het mooie en waardevolle van het bestel behouden en tegelijkertijd opgewassen zijn tegen de toekomst. Daar is moed voor nodig,” aldus Renate Eringa-Wensing, collegevoorzitter van het Commissariaat voor de Media. “Iedereen in de sector moet over de eigen schaduw heen durven stappen en met brede blik naar de toekomst kijken. Alleen zo kunnen we met elkaar invulling geven aan een toekomstbestendig mediabestel.”

Een indeling in heldere stromingen is in deze tijd – anders dan vroeger – niet meer te maken., aldus het Commissariaat. En ook technologische en marktontwikkelingen vereisen volgens hen aanpassing van het bestel. In de denkrichting die het Commissariaat schetst voor een toekomstig bestendig bestel is de maatschappelijke binding tussen omroep en mediagebruiker directer dan via de huidige ledeneis. De sturing op organisaties verandert naar sturing op media-aanbod. Het bestel staat bovendien open voor talentvolle makers. En het aanbod wordt met één platformstrategie centraal aangeboden

Een journalistiek hoogwaardig aanbod waarin verschillende meningen aan bod komen, is onmisbaar voor mensen om zich een eigen mening te vormen. Betrouwbare informatie vanuit verschillende perspectieven en standpunten belicht, vormt de basis van onze democratie. Het Commissariaat voor de Media roept betrokkenen op de handen ineen te slaan en gezamenlijk de transitie te starten om dit ook in de toekomst te kunnen blijven waarborgen.

“De transitie van het mediabestel vergt een lange adem, maar directe actie is vereist. Anders haalt de tijd ons in.” stelt Eringa-Wensing. “Huidige partijen moeten wel de kans en de tijd krijgen om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Het zou zonde zijn als we de beschikbare expertise en kwaliteit van de huidige betrokken organisaties zouden verliezen.”

Download de reflectie Kijk samen verder!

Download de bijlage bij de reflectie Kijk samen verder!

5 Comments

  1. Ik vraag mij af als ongehoord niet in het bestel zou zitten, zou cvdm dan met deze reflectie komen. Ongehoord is de erwt onder de matras van de publieke omroep

  2. Kwestie ven een antie Ongehoord wetje er door drukken en daarna op de oude voet verder, want D66 moet in de spotlights blijven

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*