Crisisorganisatiestructuur Media Park moet beter

Uit de uitkomsten van het rapport van extern onderzoeksbureau Crisislab naar aanleiding het incident op het Media Park waarbij Tarik Z. de NOS studio’s wist binnen te dringen blijkt dat de directe crisishandelingen in principe goed zijn aangepakt. De samenwerking tussen de verschillende betrokken organisaties is wel voor verbetering vatbaar. Het onderzoek door Crisislab was op verzoek van burgemeester Pieter Broertjes ingesteld

Het onderzoeksrapport geeft, op basis van tientallen gesprekken met betrokken overheidsfunctionarissen, aan dat het resultaat van het overheidsoptreden over het algemeen als goed beoordeeld kan worden; Er was een snelle overmeestering van Tarik Z., het afzetten van de plaats incident, functionarissen die soms nog eerder dan de formele alarmering opkwamen en doorzoekingen in het NOS-gebouw die ervoor zorgden dat de dreiging op Media Park definitief ontkracht kon worden. Tevens vonden meteen landelijke onderzoeken plaats naar de achtergrond van de dader en was er nog dezelfde avond een persconferentie waarbij OM, politie en gemeente informatie en uitleg gaven over de situatie.

Volgens Burgermeester Broertjes zijn wel verbeterpunten door te voeren in de  in de crisisorganisatiestructuur. Broertjes: ‘Er ontstonden twee crisisorganisaties, de zogeheten driehoek waar OM, politie en burgemeester in plaats hebben, en de GRIP crisisorganisatie, die verantwoordelijk is voor de multidisciplinaire inzet. Gedurende het incident hadden beide crisisorganisaties onvoldoende contact met elkaar. Een gevolg hiervan was bijvoorbeeld dat de driehoek in de persbijeenkomst geen informatie kon geven over het soort wapen dat de dader bij zich droeg. Dat bleek een nepwapen te zijn, maar die informatie werd pas later op de avond bij ons bekend. Ook had de informatievoorziening naar buiten toe sneller kunnen plaatsvinden.’

Het onderzoeksrapport van Crisislab adviseert om bij toekomstige terroristische dreigingen een meer eenduidige crisisstructuur te formeren en dit de ‘driehoekstructuur’ te laten zijn. Bij dergelijke incidenten zou ook een operationeel leider vanuit de Veiligheidsregio toe kunnen worden gevoegd aan de driehoek, die aldus een ‘vierhoek’ wordt.

Naar aanleiding van het incident hebben politie, Veiligheidsregio en gemeente maatregelen genomen om de samenwerking met de partijen op het Media Park te verbeteren. Zo vindt daar sinds dit voorjaar maandelijks overleg plaats over aangelegenheden die betrekking hebben op onder meer de veiligheid op het complex in een ‘kernteam’ met vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Ook zijn er extra camera’s geïnstalleerd, onderlinge afspraken gemaakt voor het inrichten van crisiscentra, opvanglocaties en locaties voor bedrijfshulpverlening. De politie heeft aanvalsplannen opgesteld voor diverse gebouwen. Daarnaast is de onderlinge alarmering en informatiemanagement verbeterd met behulp van nieuwe alarmeringslijsten en belgroepen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*