Consumentenorganisaties: ’NPO-app moet snel anders’

De belangenor­ga­ni­sa­tie Bits of Free­dom en de Con­su­men­ten­bond wil­len dat de NPO zijn app sneller gaat aan­passen.

De NPO meldt op haar web­si­te dat de aan­pas­sing nog en­ke­le maan­den kan du­ren, maar daar nemen de con­su­men­ten­or­ga­ni­sa­ties geen genoegen mee. De app werkt momenteel al­leen als ge­brui­kers ak­koord gaan met het ver­za­me­len van ge­ge­vens over hun kijk­ge­drag.

Eind vorige maand ver­scheen er zonder enige aankondiging in de NPO-app een mel­ding over het ver­za­me­len van ge­ge­vens door ad­ver­teer­ders. Ge­brui­kers moe­ten hier­voor ak­koord ge­ven om toegang te krijgen.”De NPO le­vert een pu­blie­ke dienst en zou vrij toe­gan­ke­lijk moe­ten zijn”, vin­den Bits of Free­dom en de Con­su­men­ten­bond.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*