Commissariaat ziet geen belemmeringen bij wijziging aanbodkanaal NPO Gemist naar NPO Start

Het Commissariaat voor de Media adviseert positief over de aanvraag van de significante wijziging van het aanbodkanaal NPO Gemist naar NPO Start – on demand van de Nederlandse Publieke omroep.

De NPO diende eerder een aanvraag in, maar die vond het Commissariaat onvoldoende uitgewerkt. Daarom is destijds om een (nadere) toelichting gevraagd op de volgende punten:

  • de manier waarop het (extra) media-aanbod op de verschillende kanalen zal worden geplaatst en hoe dat zich verhoudt tot het bredere programmeerbeleid;
  • een nadere toelichting op het onderdeel van de aanvraag waarin de NPO voorstelt de aanwezigheid van NPO Start – on demand op platformen van derden te vergroten, en;
  • een uitwerking van de verhouding tussen de gewenste uitbreidingen van NPO Start – on demand en de betaaldienst NPO Plus.

Het Commissariaat vindt de gevraagde wijziging een logische volgende stap voor een duurzaam en toekomstgericht programmeerbeleid. Nu de NPO een toelichting heeft gegeven op de manier waarop het (extra) media-aanbod op de verschillende kanalen zal worden geplaatst, de wijze waarop platformen van derden worden ingezet en de verhouding tussen NPO Start – on demand en de betaaldienst NPO Plus nader heeft uitgewerkt, ziet het Commissariaat geen verdere belemmeringen voor de wijzigingen zoals deze in de aanvraag zijn voorgelegd. Het Commissariaat adviseert dan ook positief over de aanvraag.

Download het advies aanvullende informatie significante wijziging NPO Gemist

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*