Commissariaat voor de Media wil aanscherping BPPO-regeling na onderzoek

Het Commissariaat voor de Media pleit voor aanscherping van de BPPO-regeling, die de beloningen binnen de publieke omroep reguleert. Dit volgt na een onderzoek door KPMG Forensic, dat geen overschrijdingen van de WNT- en BPPO-normen bij landelijke publieke omroepen constateerde. Echter, in het rapport wijst het CvdM op kwetsbaarheden in de regeling, zoals onvolledige verantwoording en beperkt zicht op betalingen via buitenproducenten, die kunnen leiden tot niet-gesignaleerde overschrijdingen.

Het onderzoek, gericht op de naleving van WNT en BPPO door NPO en publieke omroepen tussen 2019 en 2021, onderstreept volgens het CvdM de noodzaak van transparantie en navolgbaarheid in de toepassing van deze regels. Het Commissariaat stelt voor om de BPPO-regeling aan te scherpen met specifieke bepalingen voor omroepen om verantwoording af te leggen over alle beloningen, inclusief die via andere omroepen en buitenproducenten.

Het CvdM -oorstel komt te midden van zorgen over mogelijke omzeiling van beloningsregels en volgt op de overdracht van het toezicht op het BPPO van de CIPO naar het Commissariaat per 1 juli 2021. De NPO heeft toegezegd het BPPO aan te passen op basis van de bevindingen en aanbevelingen van het onderzoek, en het Commissariaat zal met de NPO en het College van Omroepen overleggen over de conclusies en verbeteringen. Het rapport is ook aangeboden aan het ministerie van OCW.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*