Commissariaat voor de Media publiceert verkenning over kansen en risico’s van AI

Welke ontwikkelingen en toepassingen van artificiële intelligentie (AI) zijn kansrijk of juist bedreigend voor een pluriform, onafhankelijk, toegankelijk en veilig media-aanbod? Het Commissariaat voor de Media publiceert vandaag de verkenning ‘Tussen Bits en Principes: hoe AI de kernwaarden van mediabeleid uitdaagt’. Dit document is tot stand gekomen op basis van gesprekken met experts en dient als startpunt om verdere kennis en expertise op te doen.

De laatste jaren nam AI een enorme vlucht. Ook nu gaan de ontwikkelingen nog zeer snel. Veel media-instellingen maken inmiddels gebruik van AI. Hoewel er veel kansen liggen in het gebruik, zijn er ook risico’s aan verbonden. Het Commissariaat bracht in kaart wat AI betekent voor de vier kernwaarden van het mediabeleid (pluriformiteit, onafhankelijkheid, toegankelijkheid en veiligheid).

Het Commissariaat ziet bijvoorbeeld dat het gebruik van AI veel kansen biedt als het gaat om de toegankelijkheid van het media-aanbod. AI maakt nieuwe vormen van audiodescriptie en vertaalsystemen mogelijk, wat mensen met een auditieve of visuele beperking meer toegang biedt tot het media-aanbod.

Risico’s die het Commissariaat benoemt in de verkenning gaan bijvoorbeeld over het gebruik van AI in de online omgeving. Zo gebruiken sociale mediaplatforms AI-toepassingen om hun gebruikers media-aanbod aan te bevelen. Dit kan de veelzijdigheid van het media-aanbod verzwakken. Soortgelijke AI-toepassingen kunnen ook een impact hebben op de mentale gezondheid, met name bij minderjarigen.

Verder staat het Commissariaat in zijn verkenning stil bij de meest bekende vorm van AI: generatieve AI. Deze vorm van AI maakt nieuwe en originele afbeeldingen, tekst, audio en video op basis van een bepaalde inbreng, zoals een vraag of een suggestie. Generatieve AI kan de media helpen om grote hoeveelheden informatie te verwerken. Maar generatieve AI kan ook een negatieve invloed hebben op de betrouwbaarheid van informatie. Dit onderzocht het Commissariaat ook in het Digital News Report 2024, dat vorige week werd gepubliceerd. Hieruit bleek dat veel mensen het niet prettig vinden als nieuws voor het grootste deel met (generatieve) AI is gemaakt.

De volledige verkenning ‘Tussen Bits en Principes: hoe AI de kernwaarden van mediabeleid uitdaagt’ is hier te lezen:

AI Verkenning CvdM Tussen Bits en Principes

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*