Commissariaat voor de Media maakt uitkomst ledentelling bekend

Elf (aspirant-)omroepen hadden op 31 december 2020 voldoende leden en voldoen daarmee aan de eerste wettelijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor toetreding tot het omroepbestel of om in het omroepbestel te blijven. Dat blijkt uit de toetsing van de ledenbestanden en accountantsrapporten door het Commissariaat voor de Media. Demissionair minister Slob heeft deze peildatum vastgesteld voor de erkenningperiode 2022-2026.

Er zijn twee nieuwkomers, te weten Ongehoord Nederland en Omroep ZWART. Voor aspirant omroepen en voor omroepen met een voorlopige erkenning geldt een minimum van 50.000 leden. Voor de overige omroepen die al onderdeel uitmaken van het omroepbestel geldt een minimumeis van 100.000 leden. 


Het Commissariaat heeft regelmatig met de (aspirant-)omroepen en hun accountants overleg gehad over het aanleveren van ledenbestanden en de criteria waaraan de bestanden moesten voldoen. Op basis van representatieve steekproeven en rapporten van de accountants van de omroepen heeft het Commissariaat getoetst of de (aspirant-)omroepen op 31 december 2020 ten minste 100.000 of 50.000 leden hadden die a. 16 jaar of ouder zijn, b. in Nederland woonachtig zijn en c. de jaarlijkse minimumcontributie van € 5,72 hebben betaald.

Procedure
Om voor een erkenning respectievelijk voorlopige erkenning in aanmerking te komen, moeten de (aspirant-)omroepen ook aan de overige wettelijke voorwaarden voldoen. De NPO, de Raad voor Cultuur en het Commissariaat geven ieder een eigen advies aan de minister over de ingediende erkenningsaanvragen. Vervolgens besluit de minister op basis van de verschillende adviezen vóór 1 augustus welke omroepen een erkenning en welke een voorlopige erkenning krijgen. Als de minister besluit geen erkenning aan een omroep te verlenen, kan daartegen bezwaar worden gemaakt en vervolgens beroep worden ingesteld.

Leer hier voor meer informatie over omroeperkenningen.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*