Commissariaat voor de Media komt toezichtaanpak 2024

Het medialandschap waarop het Commissariaat voor de Media toezicht houdt, is het laatste decennium sterk veranderd. Er komen steeds meer (soorten) spelers die verschillende soorten media aanbieden. Ook het aantal aandachtsgebieden is gegroeid en bovenal complexer geworden. Dit vraagt om keuzes om de beschikbare toezichtcapaciteit zo efficiënt en effectief mogelijk in te kunnen zetten. Daarom kiest CvdM voor een probleemgerichte, risicogestuurde, pro-actieve en systeemgerichte toezichtaanpak. In de onlangs vastgestelde toezichtaanpak van het Commissariaat voor de Media staat beschreven wat deze werkwijze inhoudt: CvdM Toezichtaanpak 2024.

CvdM meldt: ‘Voor een goed werkende democratie is het van groot belang dat burgers zich breed en met onafhankelijke, betrouwbare informatie een vrije mening kunnen vormen. Iedereen in de mediasector heeft de verantwoordelijkheid hieraan bij te dragen, van de publieke en commerciële omroepen tot streamingsdiensten, uploaders (vloggers), platforms en boekenverkopers. Het Commissariaat voor de Media is er om te bewaken en te stimuleren dat het media-aanbod onafhankelijk, toegankelijk, pluriform en veilig is.’

De toezichtaanpak is onderdeel van de toolkit van het Commissariaat. Het beschrijft het doel van het toezicht, het speelveld waarin het Commissariaat opereert en de toezichtvisie die daarbij leidend is. De mediasector voortdurend en beweegt het Commissariaat mee met deze ontwikkelingen. Daarom zal deze aanpak en daarmee dit document in de loop van de tijd ook weer worden herzien en aangepast om relevant te blijven in een dynamische omgeving.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*