Commissariaat voor de Media gaat haar toezichtrol journalistieke kwaliteitseisen uitbreiden

Op 19 december heeft staatssecretaris Van Weyenberg van Cultuur en Media de Tweede Kamer geïnformeerd over het definitieve besluit om de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland in stand te laten. In dat besluit onderstreept de staatssecretaris nogmaals de wettelijke toezichtrol van het Commissariaat voor de Media bij de naleving van journalistieke kwaliteitseisen.

Als toezichthouder op de journalistieke kwaliteitseisen, zoals betrouwbaarheid, heeft het Commissariaat eind november een sectorbreed, inventariserend onderzoek gepubliceerd over de manier waarop landelijke publieke omroepen de betrouwbaarheid van hun journalistieke media-aanbod borgen. Dit onderzoek ‘Inzicht in betrouwbaarheid’ is een bouwsteen voor het verdere toezicht van het Commissariaat op de redactiestatuten en op het waarborgen van de journalistieke kwaliteitseisen door omroeporganisaties.

Het komende jaar gaat het Commissariaat, onder meer met behulp van deze inventarisatie, zijn toezichtrol op dit vlak verder uitbouwen en invullen. Daarbij kijken we zowel naar de sector als geheel, als naar specifieke signalen (in het bijzonder naar situaties met een verhoogd risicoprofiel).

De staatssecretaris wil de Mediawet aanscherpen om omroepen te verplichten om de journalistieke code na te leven. De uitwerking van dat voorstel wil de staatssecretaris bespreken met het Commissariaat voor de Media, de NPO en het College van Omroepen. Het Commissariaat staat hier positief tegenover en gaat dat gesprek graag aan.

In de Kamerbrief bij het definitieve besluit noemt de staatssecretaris het voorstel van de adviescommissie Van Geel om een aparte Autoriteit Publieke Media op te richten een ‘interessante gedachte’. Het Commissariaat vindt het niet nodig een aparte Autoriteit op te richten, omdat het Commissariaat voor de Media de rol van onafhankelijke toezichthouder al vervult.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*