Commissariaat voor de Media consulteert concept Beleidsregel reclame publieke media-instellingen 2024

Het Commissariaat voor de Media heeft de Beleidsregel reclame publieke media-instellingen 2019 herzien. In deze beleidsregel staat waar publieke media-instellingen rekening mee moeten houden bij het uitzenden van reclame- en telewinkelboodschappen. In deze herziening hebben we wetswijzigingen van de Mediawet sinds 2019 verwerkt, een nieuwe structuur aangebracht en de artikelen waar nodig geactualiseerd. Het Commissariaat vraagt betrokkenen en geïnteresseerden te reageren op het concept van de aangepaste Beleidsregel. De consultatieperiode loopt tot en met 31 augustus 2024.

Aanpassingen
Het volledige concept van de Beleidsregel reclame publieke media-instellingen 2024 is hier te lezen: Beleidsregel reclame publieke media-instellingen 2024 voor consultatie.
De voornaamste wijzigingen licht het Commissariaat hier uit:

  • Het Commissariaat verduidelijkt dat ook posts op sociale media van publieke media-instellingen, onder het publieke media-aanbod vallen. Hiertoe introduceert het Commissariaat de term ‘elektronisch tekstueel media-aanbod’ in de beleidsregel.
  • In de herziene beleidsregel is opgenomen dat reclame- en telewinkelboodschappen van publieke media-instellingen, op sociale media moeten worden opgenomen in aparte posts. Van het totaal aantal posts op het sociale mediakanaal van de publieke media-instelling, mag maximaal 15% van de posts bestaan uit reclame- en telewinkelboodschappen.
  • Ook is, naar aanleiding van de wijziging van de Mediawet in 2020, opgenomen dat binnen of rondom landelijk publiek media-aanbod geen reclame- en telewinkelboodschappen mogen worden opgenomen. Regionale en lokale publieke media-instellingen mogen reclame- en telewinkelboodschappen wel opnemen rondom hun media-aanbod op aanvraag. Deze boodschappen mogen in totaal maximaal één minuut duren, ongeacht de lengte van de video.
  • Tot slot vervalt artikel 6 (inkomsten) uit de Beleidsregel reclame publieke media-instellingen 2019, omdat de thematiek van dit artikel al behandeld wordt in artikel 2.105 van de Mediawet en artikel 7 van de beleidsregel.

Consultatie
Door het houden van een consultatie kan CvdM gebruik maken van de kennis en praktijkervaring van belanghebbenden uit de sector. Dit helpt hen bij het verkrijgen van nieuwe inzichten en het kunnen aanscherpen van de Beleidsregel, en het laten aansluiten van de Beleidsregel op de vragen uit de sector.

De definitieve herziene beleidsregel wordt naar verwachting in november in de Staatscourant en op de website van het Commissariaat gepubliceerd. In de toelichting op de definitieve Beleidsregel wordt gereflecteerd op de wijze waarop het Commissariaat de binnengekomen reacties heeft verwerkt in de definitieve versie.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*