Commissariaat voor de Media: Aanvraag NPO Start – on demand is onvoldoende uitgewerkt

Op grond van de aanvraag van de NPO kan het Commissariaat voor de Media geen advies uitbrengen over de gevraagde significante wijziging van het aanbodkanaal NPO Gemist.

Daarvoor is de aanvraag volgens hen onvoldoende uitgewerkt. Wel vindt het Commissariaat de gevraagde wijziging een logische volgende stap voor een duurzaam programmeerbeleid.

In aanvulling op hun advies over het Concessiebeleidsplan 2022-2026 ‘Van waarde voor iedereen’ is het Commissariaat gevraagd een advies uit te brengen over de aanvraag voor een significante wijziging van NPO Gemist naar NPO Start – on demand. Ook is gevraagd advies te geven over een aanvraag voor de beëindiging van verschillende aanbodkanalen van de NPO.

NPO Gemist is de wettelijk verplichte kosteloze mediadienst op aanvraag die is bedoeld als terugkijkdienst van de kanalen van de NPO. NPO Gemist is toegankelijk via NPO Start. Via NPO Start zijn ook de livestreams van de aanbodkanalen en de betaaldienst NPO Plus toegankelijk.

Nieuwe aanbodkanalen moeten voorafgaand door de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media worden goedgekeurd. Datzelfde geldt voor het opheffen van aanbodkanalen en voor significante wijzigingen van al goedgekeurde aanbodkanalen. Deze goedkeuring is onder andere nodig voor een goede afbakening van de publieke mediaopdracht. Daarmee wordt voorkomen dat de publieke omroep meer marktverstorend is dan nodig. Het Commissariaat bewaakt een zo eerlijk mogelijk speelveld. In zijn advisering betrekt hij zijn kernwaarden voor het mediabeleid: onafhankelijkheid, pluriformiteit, toegankelijkheid en veiligheid van het media-aanbod.

Naast het Commissariaat adviseren ook de Raad voor Cultuur en de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) over de aanvraag. De ACM zal een analyse uitvoeren van de te verwachten effecten van de significante wijziging van NPO Start op de daarvoor relevante markten.

Het Commissariaat adviseert positief op de aanvraag voor de beëindiging van de overige televisieprogrammakanalen NPO Nieuws en NPO Zappelin extra. Tot slot adviseren zij de minister instemming te verlenen met de beëindiging van de themakanalen audio: NPO 3FM Alternative, NPO FunX Slow Jamz, NPO FunX Dance en NPO Radio 4 concerten.

Meer info: advies significante wijziging NPO Gemist en beëindiging verschillende aanbodkanalen NPO

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*