‘NPO leeft prestatieafspraken vrijwel geheel na’

Op 15 september 2017 heeft toenmalig Minister van Mediazaken Sander Dekker de prestatieovereenkomst 2017-2020 de NPO getekend. Uit een brief over naleving prestatieovereenkomst van Commissariaat voor de Media blijkt dat vrijwel alle 34 prestatieafspraken zijn behaald.

Op grond van de beoordeling van de rapportage en de bevindingen van de nadere toetsing, stelt het Commissariaat vast dat de rapportage van de NPO over de naleving van de prestatieafspraken voor 2017 op twee afspraken na overeenkomt met de vastgestelde rapportagewijzer. De uitzonderingen betreffen de afspraken 30 en 7 (zie document).

Bij afspraak 30 geeft de NPO aan dat Nederlands ingesproken animatieseries niet in zijn registratiesysteem kunnen worden meegenomen. Daarmee kan volgens de NPO niet worden vastgesteld of deze minimaal een week na uitzending beschikbaar zijn via NPO Start. Echter, het aandeel Nederlands ingesproken animatieseries was in 2017 dusdanig klein dat, zelfs in het scenario dat de Nederlands ingesproken kinderanimatieprogramma’s voor het jaar 2017 in zijn geheel niet zouden worden meegenomen in de meting, de NPO alsnog aan afspraak 30 zou hebben voldaan. Dat betekent echter niet dat dit punt geen aandacht behoeft, omdat het aandeel animatieseries in volgende jaren omhoog zou kunnen gaan. De NPO stelt dan ook voor de rapportagewijzer op dit punt aan te passen en animatieseries buiten beschouwing te laten. Het Commissariaat sluit zich graag aan bij dit het voorstel.

Afspraak 7 is de enige afspraak die niet volledig is nageleefd. Dit komt omdat, anders dan in de rapportagewijzer is afgesproken, niet is gerapporteerd over de mate waarin moeilijk bereikbare doelgroepen die naar amusementsaanbod luisteren via de radio, in eenzelfde tijdvak ook naar informatief, cultureel of educatief aanbod luisteren. De NPO heeft als verklaring hiervoor aangegeven dat over deze afspraak niet conform de rapportagewijzer kan worden gerapporteerd. De NPO beargumenteert dat het nooit de bedoeling was dat afspraak 7 ook betrekking zou hebben op radio. Van de NPO begrepen wij dat hij met u in gesprek wil gaan over de mogelijkheid om voor deze afspraak alleen over televisie en niet over radio te rapporteren. Als u samen met de NPO zou besluiten “kijken en luisteren” in afspraak 7 te vervangen door “kijken”, dan zullen vervolgens ook de rapportagewijzer en de beleidslijn Amusement moeten worden aangepast.

Het hele document is hier te lezen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*