Buma Gouden Harp voor Edwin Evers

Ed­win Evers is dit jaar de win­naar van de Buma Gou­den Harp. De dj van Ra­dio 538 krijgt de prijs voor zijn ver­dien­sten voor de Ne­der­land­se mu­ziek­in­du­strie.

Frank Helmink (Buma Cultuur): “Ed­win Evers is de be­kend­ste ra­dio-dj van Ne­der­land en heeft och­ten­d­ra­dio van­af het be­gin op de kaart ge­zet. Hij weet zich na twin­tig jaar nog steeds te on­der­schei­den, wat ont­zet­tend knap is in de dy­na­mi­sche we­reld van dit me­di­um. In die tijd heeft hij vol­le aan­dacht ge­schon­ken aan Ne­der­lands ta­lent. Het is voor­al daar­om niet meer dan te­recht om Ed­win te on­der­schei­den met de Buma Gou­den Harp.”

De uit­rei­king vindt plaats in The­a­ter Am­ster­dam. Vo­rig jaar won Frits Spits de Gou­den Harp.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*