Brancheorganisatie NLPO steunt lokale omroepen in moeilijke tijd

Ruim 230 door de coronacrisis getroffen lokale publieke omroepen kunnen dit jaar rekenen op een kleine verlichting van de lasten. De NLPO, de koepelorganisatie voor de lokale publieke omroepen, verleent een korting aan de bij haar aangesloten lokale publieke omroepen voor een bedrag gelijk aan de afdrachten voor het muziekgebruik aan Buma/Stemra per 1 april tot het einde van het jaar. Bovendien verleent de organisatie een korting van 25 procent op haar jaarbijdrage voor de aangesloten omroepen. De maatregelen gelden alleen dit jaar.

Marc Visch, directeur van de NLPO: “Het is vanzelfsprekend dat wij als brancheorganisatie in deze uitzonderlijke tijden ook een bijdrage leveren. De lokale publieke omroepen zijn juist nu populairder en noodzakelijker, maar verkeren in nog grotere financiële nood dan ooit. Het zijn publieke omroepen, maar de bijdrage van de overheid is slechts een fractie van wat nodig is om professioneel lokale journalistiek te kunnen bedrijven. Aanvullende omzet uit reclame en opdrachten is voor deze omroepen daarom cruciaal. Die inkomsten vallen nu weg en lokale omroepen hebben nauwelijks of geen reserves. Tegelijkertijd lopen hun vaste lasten door en worden bovendien extra kosten gemaakt om hun cruciale informatiefunctie in deze tijd te kunnen voortzetten en uit te breiden.” 

De bijdrage van de NLPO wordt mogelijk omdat als gevolg van de coronacrisis een aantal projectactiviteiten van de brancheorganisatie niet, of alleen gedeeltelijk door kan gaan. Marc Visch: “Uiteraard blijven de kernactiviteiten zoals de belangenbehartiging en de ondersteuning, zaken die juist nu van grote waarde zijn, onveranderd.”  

De maatregelen van de NLPO zijn voorbereid in overleg met het ministerie van OCW. Onlangs introduceerde minister Slob voor Media een tijdelijk steunfonds waar ook omroepen een lening of uitkering kunnen aanvragen. Verder riep het kabinet de gemeenten op om alles te doen wat binnen hun rol ligt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*