Boete van € 160.000 voor Disney XD

Disney XD moet een boete van 160 duizend euro betalen voor het overschrijden van de maximum reclamezendtijd. Het Commissariaat voor de Media legde de boete op aan TV10 B.V. op 18 november en maakte het nieuws deze week bekend.

In de sanctiebeschikking staat dat de overtredingen zijn vastgesteld in de tweede helft van november en begin december van 2013. Steeds tussen 17 en 18 uur. De Mediawet bepaalt dat de maximum reclamezendtijd voor commerciële zenders twaalf minuten per uur is. Disney zat daar van anderhalve minuut tot bijna vier minuten overheen.

Sinterklaas

Het ligt voor de hand om te denken dat de overschrijding te maken heeft met de Sinterklaasperiode. Echter, omdat Disney XD geen specifieke Sinterklaascontent uitzendt zijn de kijkcijfers aantoonbaar lager dan gebruikelijk. Disney XD voerde dit aan tegen de hiermee samenhangende boeteverhoging van 20 duizend euro en het Commissariaat heeft er inderdaad van afgezien.

Disney XD heeft aangegeven dat de overtredingen niet opzettelijk en/of uit commerciële overwegingen hebben plaatsgevonden. Bovendien heeft het bedrijf gemeld dat het groot belang hecht aan het volgen van de geldende wet- en regelgeving en dat zij ervoor zal waken dat een dergelijke overtreding in de toekomst niet meer zal plaatsvinden. In de sanctiebeschikking valt verder te lezen dat Disney als verdediging opvoert dat de overtreding niet structureel is en dat deze is voortgekomen uit een opeenstapeling van menselijke fouten. Deze hangt overigens wel samen met de Sinterklaasperiode: de porgrammering wijkt af omdat geanticipeerd is op de verlaagde kijkcijfers en daardoor is er veel geschoven.

Beschermen kwetsbare groepen

Door het overtreden van de maximale reclamezendtijd tijdens de kinderprogrammering worden kinderen commercieel beïnvloed, meldt het Commissariaat. Als onafhankelijk toezichthouder ziet het Commissariaat toe op de naleving van verschillende regels die kwetsbare groepen beogen te beschermen. Kinderen worden als een kwetsbare groep aangemerkt, daarom kwalificeert het Commissariaat de overtreding als ‘zeer ernstig’ en legt een boete op uit de hoogste categorie.

Het Commissariaat heeft bij het bepalen van de hoogte van de boete wel rekening gehouden met een aantal boeteverlagende omstandigheden. Zo heeft het Commissariaat vastgesteld dat Disney voorafgaand aan de overtreding voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om reclamezendtijdoverschrijding te voorkomen en heeft Disney na de ontvangst van het boetevoornemen adequate maatregelen getroffen om een dergelijke overtreding in de toekomst tegen te gaan.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*