Blog Martin van Doren: “2017Z00318”

Onwillekeurig kwamen deze week twee slogans uit de jaren 70 bij mij opzetten: “Radio Noordzee, hou ‘um in de lucht” en “Veronica blijft, als u dat wilt”; slogans die gebruikt werden bij acties tot behoud van de zeezenders. Niet dat de vergelijking één-op-één opgaat, maar met heel veel minder aandacht is er een variant aan de gang, en dat heet “2017Z00318”.

Dat “2017Z00318” staat voor de Kamervragen die gesteld zijn, bij de gang van zaken omtrent het middengolf zendstation in de Flevopolder, nu alleen nog uitzendende op 1008 kHz. De vragen zijn gesteld door de leden Bruins, Gesthuizen, Ossenbrug en Mulder, namens de fracties van respectievelijk CU, SP, PvdA en CDA in de Tweede Kamer. In totaal zijn er 12 vragen gesteld, aan de Minister van Economische Zaken.

Waar gaat het om? In Nederland wordt in ras tempo gewerkt aan het uitzetten van grote, sterke middengolf zenders. De 1008 kHz Flevo-zender is op dit moment, met 100 kWatt de grootste (naast de zender van Radio Maria op 675 kHz met 25 kWatt). In de planning zou het uitzetten van deze zender 01-09-2017 zijn. Een ander punt is dat de zendmasten aan groot onderhoud toe zijn. Ik zou niet weten of het onderhoud niet gepleegd wordt, omdat de zender toch uit de lucht gaat, of dat de zender uit de lucht moet, omdat er groot (en kostbaar) onderhoud gepleegd moet worden, en dat te duur is.

Op dit moment zendt Groot Nieuws Radio (GNR) via de Flevozender uit. Het afschakelen van de 1008 kHz zender zou betekenen dat GNR in één klap het overgrote deel van haar luisteraars zou verliezen (internet daargelaten). Het verliezen van de middengolffrequentie zou namelijk automatisch inhouden, dat zij ook de licentie voor DAB+ verliest.

12 Kamervragen derhalve. De vragen variërend van “de erkenning dat Zeewolde historisch is opgericht en getuned op de frequentie AM 1008 en dat grote middengolffrequenties zoals deze zich lastig laten verplaatsen” tot “Bent u bereid om in overleg met zendmasteigenaar NOVEC, vergunninghouder GNR en haar zenderoperator Broadcast Partners te overleggen om een passende en werkbare overeenstemming te bereiken over voortzetting van het gebruik van de bestaande zendmast in Zeewolde, onder aanname dat GNR en haar operator bereid zijn om de hiertoe bij wet vereiste redelijke vergoeding te voldoen?” (respectievelijk de opening van vraag 1 en de volledige vraag 12, waarbij in vraag 1 waarschijnlijk per abuis middengolffrequenties wordt genoemd, waar middengolfzendinstallatie bedoeld wordt). Wow, da’s heel anders dan “GNR, hou ‘um in de lucht” of “GNR blijft, als u dat wilt”. Het doel is duidelijk: de Flevo-zender moet behouden blijven, of (voortkomende uit een andere Kamervraag in dezelfde serie) er moet een gelijkwaardige andere locatie gevonden worden. Opvallend is dat daarbij de locatie Lopik genoemd wordt, maar in één adem de constatering daarbij, dat daar geen zendmast (meer) staat. Radio Maria weet daar alles van. Het zou toch hoogst ongeloofwaardig zijn als er in Lopik een nieuw zendstation zou verschijnen ten behoeve van GNR, als dat blijkbaar onmogelijk was voor RM.

Laat het duidelijk zijn dat ik helemaal niks heb met GNR en RM: ik val bepaald niet in hun doelgroep. Maar dat gezegd hebbende vind ik het wel bijzonder vreemd dat twee radiozenders achter elkaar blijkbaar in de problemen kunnen komen, doordat de zendinstallatie, waarvoor zij een (betaalde) zendmachtiging hebben, (mogelijk) in zo’n deplorabele staat blijkt te zijn, dat de uitzendingen gestaakt moeten worden. Als klap op de vuurpijl vervalt dan ook nog eens de DAB+ licentie. Een weinig fraaie vertoning.

Toch ook een andere vraag: zouden dezelfde vragen ook door CU en CDA gesteld zijn als niet GNR, maar een popzender via de Flevo-zenders uitgezonden zou hebben?

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*