Beroepsvereniging film- en tv-makers stelt vertrouwenspersoon aan

De Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers (NBF) is begonnen met het werven van een eigen vertrouwenspersoon voor haar vereniging, zodat (seksuele) misstanden binnen de film- en tv-sector gemeld kunnen worden. In een brief wil de NBF peilen in hoeverre de andere organisaties zich in deze opzet kunnen vinden. Mocht een organisatie niet zelf in staat zijn een eigen vertrouwenspersoon aan te stellen, dan stelt de NBF haar eigen onafhankelijke vertrouwenspersoon ter beschikking aan die vereniging.

Begin november heeft de NBF in brieven aan diverse beroepsorganisaties in de film- en tv-sector de zorg uitgesproken over de berichten over (seksueel) machtsmisbruik. Als vereniging van en voor de makers in deze sector, hecht het bestuur zeer aan een veilige en vertrouwde werkomgeving. In de brieven heeft de NBF opgeroepen om daar eensgezind als sector stappen in te zetten. Die mening wordt breed onderschreven.

Tussen begin november en nu heeft de NBF advies ingewonnen, waaronder bij deskundigen van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (lvvv.nl). Hun advies is heel helder: zorg dat iedere beroepsvereniging een eigen vertrouwenspersoon aanstelt om de drempel voor het uiten van klachten zo laag mogelijk te houden. Deze vertrouwenspersonen melden alle klachten bij één centraal vertrouwenspersoon, zodat er ook een overzicht is over het geheel aan klachten.

In de hele procedure van de vertrouwenspersoon staat de melder centraal. Deze beslist of de melding op zich voldoende is of dat er ook actie moet worden ondernomen. Volgens de NBF is het belangrijk dat de verdere uitwerking van deze opzet in samenwerking met de overige verenigingen in de sector gebeurt.

De Nederlandse Beroepsorganisatie voor Film- en Televisiemaker (NBF) is een vereniging met ruim 600 leden die professioneel werkzaam zijn in de film- en tv-sector. De NBF informeert haar leden via netwerkbijeenkomsten over recente ontwikkelingen en zet relevante ontwikkelingen op de landelijke agenda. De verenging streeft er naar om de gesprekspartner te zijn richting de landelijke overheid en andere beroepsorganisaties..

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*