‘Beeld en Geluid zichtbaarder maken’

De ge­meen­te Hil­ver­sum en Beeld en Ge­luid gaan in­ten­sief sa­men­wer­ken om het in­sti­tuut zicht­baar­der te ma­ken in heel Hil­ver­sum.

Zo is het on­der meer de be­doe­ling dat Beeld en Ge­luid eve­ne­men­ten in Hil­ver­sum gaat on­der­steu­nen en dat er op scher­men in de me­dia­stad beeld­ma­te­ri­aal van het in­sti­tuut te zien is. “Hoe we dat pre­cies doen wer­ken we nog uit, maar we zijn niet meer al­leen ge­bon­den aan ons ge­bouw”, ver­telt Beeld en Ge­luid di­rec­teur Tom De Smet.

Dui­de­lijk is wel dat Beeld en Ge­luid een be­lang­rij­ke rol krijgt in de zo­ge­naam­de ‘me­di­a­mi­le’, een wan­del­rou­te van het Hil­ver­sum­se cen­trum naar het Me­dia­park. Het in­sti­tuut gaat ook scho­len uit de re­gio be­trek­ken. Cul­tuur­wet­hou­der Wi­mar Jae­ger hoopt dat school­kin­de­ren uit Hil­ver­sum en om­stre­ken op die ma­nier ge­con­fron­teerd wor­den met pro­gram­ma’s van Beeld en Ge­luid. “Zo krijgt Hil­ver­sum de meest me­dia­wij­ze scho­lie­ren.”

Bo­ven­dien krijgt de me­dia­stad zui­len met me­dia-ui­tin­gen van Beeld en Ge­luid en zal de be­trok­ken­heid van het in­sti­tuut op het Me­dia­park gro­ter zijn tij­dens de Dut­ch Me­dia Week.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*