AVROTROS komt met imagocampagne in aanloop van haar 100-jarige bestaan

AVROTROS komt in de aanloop naar de viering van het 100-jarige bestaan, juli van dit jaar, met en imagocampagne die het profiel van de omroep op de kaart moet zetten.

Kernthema’s zijn cultuur en rechtvaardigheid, onderwerpen waarmee de omroep zich op een breed publiek richt. Onderliggende waarden zijn: mensen verbinden en activeren. ‘Anders
dan sommige progressieve omroepen sluiten we niemand uit. We zijn er voor iedereen’,
aldus algemeen directeur Eric van Stade.

De introductie van het nieuwe logo markeert het begin van de campagne, eigenlijk de omgekeerde volgorde omdat vormgeving en logo meestal het sluitstuk zijn van een profileringsproces. Er is bewust voor gekozen, omdat de AVROTROS-directie het beter zichtbaar maken van de omroep op dit moment ziet als grootste prioriteit. Van Stade wil met de nieuwe campagne zijn omroep uit de comfortzone halen, een meer innovatieve koers gaan varen en een brutalere weg zoeken.

Lees ook:

5 Comments

    • De oorlog is een zwarte bladzijde in de AVRO geschiedenis: De AVRO-leiding, in de persoon van Willem Vogt, komt de Duitsers tegemoet door uit eigen beweging al op 21 mei 1940, nog voordat er sprake is van anti-Joodse maatregelen, een aantal joodse werknemers te ontslaan.

      • Dit is totaal onjuist. Na de bevrijding is Willem Vogt door het Bijzonder Gerechtshof onvoorwaardelijk buiten vervolging gesteld voor zijn handelingen en gedragingen als AVRO-directeur tijdens de oorlog. In 1953 is Vogt bij Koninklijk Besluit bij bevordering benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Het is ondenkbaar dat deze onderscheiding zonder antecedentenonderzoek zou zijn verleend. Prof.Dr. L. de Jong heeft in “Het Koninkrijk der Nederlanden” ten onrechte vermeld dat Vogt alle Joodse AVRO-mederkers op 20 mei 1940 heeft ontslagen.De Jong heeft deze fout erkend en heeft de passage gerectificeerd.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*