Arie Slob geeft reactie op nevenfuncties van Yvonne Jaspers

Minister Slob (Mediazaken) heeft antwoord gegeven op de schriftelijke vragen van Groenlinks Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) naar aanleiding van het het bericht ‘Hoe onafhankelijk is Yvon Jaspers?’

De vragen van Westerveld worden slechts deels beantwoord. Slob wil niet vooruitlopen op het onderzoek van het Commissariaat voor de Media.

Slob: ‘Naar aanleiding van de recente berichten in de media over de nevenfunctie van deze presentatrice, onderzoekt het Commissariaat voor de Media de afspraken met deze presentatrice ten aanzien van dit programma. Het Commissariaat verricht dit onderzoek mede op grond van de artikelen 2.142a en 2.178 Mediawet, zoals uitgewerkt in de beleidsregels Governance en Interne Beheersing1 van het Commissariaat, en artikel 2.141 (het zogenaamde dienstbaarheidsverbod), zoals nader toegelicht in de Praktijkhandreiking Dienstbaarheidsverbod2 van het Commissariaat. Er kan niet worden vooruitgelopen op de uitkomsten van dit onderzoek. Zodra de uitkomsten van dit onderzoek gereed zijn, zal ik uw Kamer hierover informeren.’

Volgens Slob is het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het bestuur van de betreffende publieke omroep zelf om vast te leggen wanneer sprake is van belangenverstrengeling en hoe hiermee wordt omgegaan. Het Commissariaat houdt toezicht op de naleving van de bepalingen uit de Mediawet ten aanzien van governance en interne beheersing

Lees hier de gehele beantwoording.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*