“Als je de jon­ge doel­groep wil be­rei­ken, moet je niet stug ‘ou­der­wet­se con­tent’ blij­ven pro­gram­me­ren”

In het Gooi en Eemlander-interview geeft Michiel van Duij­ven­dijk (algemeen directeur NEP Nederland) een reactie over de om­roe­pen die jon­ge kij­kers kwijt­ra­ken.

Duijvendijk:”Ze sprin­gen daar te wei­nig op in. Je hoeft ’t niet te be­grij­pen of leuk te vin­den, maar je ziet toch het be­reik van vloggers Enzo Knol en Dy­lan Hae­gens. Als je de jon­ge doel­groep wil be­rei­ken, moet je niet stug ‘ou­der­wet­se con­tent’ blij­ven pro­gram­me­ren!”

Hij is ook van mening dat de broadcastingwereld wordt ondergewaardeerd. “Con­tent pro­du­ce­ren doen we in Ne­der­land heel kos­ten­ef­fi­ciënt. Het ken­nis­ni­veau is hier heel hoog. We ge­brui­ken de al­ler­nieuw­ste tech­nie­ken, die we in­clu­sief men­sen die er­mee kun­nen wer­ken, over­al ter we­reld aan­bie­den. Ne­der­land­se broad­cas­ting is echt een heel mooi ex­port­pro­duct. Daar mag best meer waar­de­ring voor zijn”, aldus Van Duijvendijk.

Lees hier het hele interview

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*