Afgelopen jaren is het dagbereik van radio- en tv gestabiliseerd

Tot 2018 is het bereik van de traditionele mediatypes (televisie, radio en dagbladen) gedaald. Vanaf 2018 stabiliseert het dagbereik van radio- en televisiezenders; het bereik van dagbladen daalt verder. Dat blijkt uit cijfers van de Mediamonitor 2021 van het Commissariaat voor de Media.

Op de Nederlandse marktgerichte apps bereiken anno 2020 iedere dag de meeste Nederlanders (maar liefst 72 procent). Televisiezenders volgen met een dagelijks bereik van 69 procent. Websites bereiken eveneens een groot deel van de Nederlanders (66 procent). Dat is dagelijks meer dan de radiozenders bij elkaar (63 procent). Alle apps en websites bij elkaar bereiken in 2020 dagelijks 82 procent van alle Nederlanders.

De tijd die we gemiddeld iedere dag besteden aan traditionele radio- en televisiezenders is vanaf 2010 tot
2018 geleidelijk gedaald; radio met 23 procent en televisie met 15 procent in negen jaar tijd. Vanaf 2018 stabiliseert
de tijdsbesteding aan radio- en televisiezenders en in 2020 is er zelfs sprake van een stijging. De gemiddelde kijk- en
luistertijd naar deze zenders is in het coronajaar 2020 met respectievelijk 3 procent en 5 procent gestegen.
De stijging in kijktijd naar televisiezenders wordt volgens SKO grotendeels veroorzaakt door het feit dat we in 2020
meer uitgesteld zijn gaan kijken (van 20 naar 24 minuten). Naar de radio is vooral meer geluisterd in de eerste fase
van de lockdown van maart tot en met juni. Later in het jaar stabiliseerde de gemiddelde luistertijd.

In 2020 is vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 niet alleen de kijk- en luistertijd naar televisie
en radiozenders gestegen. Ook het digitale mediagebruik is gegroeid en diverser geworden. Volgens onderzoekbureau
GfK, dat sinds 2011 ieder jaar de ‘Trends in Digitale media’ onderzoekt, blijkt uit de editie 2020 dat de “groei van
digitale media in coronajaar 2020 in een stroomversnelling is gekomen” en dat alle ontwikkelingen “zorgen voor een
verschuiving in de mediaconsumptie binnen Nederland.” Een substantieel deel van de Nederlanders heeft in 2020
meer gebruikgemaakt van alle digitale functies.


Hierbij hebben de smartphone en ook andere smart devices een belangrijke rol gespeeld. Volgens GfK is niet alleen de
smartphone veel intensiever gebruikt. Zij constateren ook een toename in het bezit van smart tv’s (van 52 procent in
2019 naar 61 procent in 2020), smartwatches (18 procent in 2020) en smartspeakers (12 procent in 2020).
De smartphone is volgens GfK door 83 procent van de internetgebruikers van 13 jaar en ouder gebruikt om te
internetten in 2020. Dit getal komt overeen met wat het CBS14 meet. Zij constateren dat 84 procent van de
Nederlanders van 12 jaar en ouder in de afgelopen drie maanden de mobiele telefoon of smartphone heeft
gebruikt om te internetten. Ook het Digital News Report Nederland 2021 komt tot eenzelfde conclusie. 83 procent
van de Nederlanders gebruikt weleens de smartphone en de smartphone is tevens het meest gebruikte (digitale)
apparaat dat toegang tot nieuws biedt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*