Adviesraden aan kabinet: 21 miljoen euro extra nodig voor de lokale publieke omroep

Lokale media

De Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur roepen het kabinet op om extra geld beschikbaar te stellen voor de lokale publieke omroepen. In totaal is volgens de Raden 21 miljoen euro extra nodig, naast een vijftal andere maatregelen die in het vandaag verschenen adviesrapport Lokale media: niet te missen staat beschreven.

Stap in de goede richting

Dit advies is “duidelijk een stap in de goede richting”, reageert Marc Visch, directeur van de NLPO, de brancheorganisatie voor de lokale omroepen. De NLPO bracht samen met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) het bekostigingsvraagstuk in 2017 namens een groot aantal omroepen en gemeenten onder de aandacht van de Tweede Kamer met een noodkreet. Visch: “Het is hartstikke mooi dat er eindelijk gehoor wordt gegeven aan onze oproep, omdat lokale omroepen een bijzondere positie in het publieke mediabestel hebben. Ze moeten het al jaren doen met veel te weinig middelen die voor het behalen van de wettelijk vastgestelde doelen essentieel zijn. Wat ons betreft is het nu aan het volgend Kabinet om door pakken. Als je kijkt naar de regionale en landelijke publieke omroepen, dan gaat het om een klein bedrag. En het zou me niet verbazen als we in goed overleg de komende jaren tot meer mooie dingen kunnen komen.”

Basisvoorziening van gemeenten

Tegelijk met het verschijnen van het adviesrapport van de Raden publiceerde de VNG eveneens een rapport met aanbevelingen voor de vitalisering van de lokale journalistiek op gemeentelijk niveau. De bekostiging van de lokale publieke omroep is volgens het VNG-rapport een basisvoorziening van gemeenten. Het grootste probleem van de lokale omroep is de financiële gezondheid die bij twee derde van de omroepen te wensen over zou laten. Vooral kleinere gemeenten hebben moeite een publieke omroep op voldoende niveau duurzaam te bekostigen. Streekvorming, waarbij meerdere lokale omroepen fuseren of samenwerken met een gezamenlijke licentie, biedt een deel van de oplossing.

Democratische en maatschappelijke waarde

Meer geld voor de lokale omroepen is volgens zowel de Raden als de VNG cruciaal voor het goed functioneren van de lokale democratie, omdat ze informeren over wat er allemaal in een dorp, streek of stad gebeurt. Daarnaast vervullen ze een belangrijke controlerende functie voor het lokale bestuur. Op lokaal niveau liggen immers steeds meer politieke taken. Daarmee is de functie van de lokale omroep ook urgenter geworden. Tot slot wijzen beide rapporten erop dat de journalistiek op het lokale niveau ook qua gemeenschapsopbouw een bijzondere taak heeft. Te denken valt aan het stimuleren van participatie van burgers en het zorgen voor verbinding tussen bestuurders en inwoners, tussen verschillende generaties en tussen etnische groepen.

De NLPO komt, in afstemming met de VNG, in januari a.s. met een uitgebreide reactie op het advies van de Raden en de aanbevelingen van het VNG expertiseteam. 

Meer informatie bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Met naast het adviesrapport een podcast waarin het advies wordt toegelicht. 

Meer informatie over het VNG-rapport Wachten kan niet meer: Handvatten voor een breed gemeentelijk mediabeleid.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*