Achter de Schermen: Onthulling van de Strategieën die de KSA Gebruikt om Gokreclame te Ontmoedigen

De Kansspelautoriteit, oftewel de KSA, is de Nederlandse toezichthouder op kansspelen. Sinds de nieuwe wetgeving Kansspelen op afstand is ingegaan, heeft de KSA flink wat nieuwe maatregelen ingevoerd. Deze hebben ook betrekking op het adverteren van online casino’s, dat steeds verder aan banden wordt gelegd.

In dit artikel werpen we een blik achter de schermen om de strategieën te onthullen die de KSA hanteert om gokreclame te ontmoedigen. Deze strategieën zijn er voornamelijk op gericht om kwetsbare doelgroepen buiten schot te houden. Zij mogen zo min mogelijk in aanraking komen met reclames over online gokken.

Strikte Reclameregels

De KSA legt strikte regels op gokreclames van online casino’s Nederland. Adverteerders moeten zich houden aan specifieke richtlijnen en beperkingen die de autoriteit oplegt, waarbij de nadruk ligt op het streven naar verantwoorde reclame. Deze regels vormen een cruciaal aspect van de KSA’s inzet voor het bevorderen van verantwoord gokken.

Hoewel er bij het ingaan van de nieuwe wetgeving nog weinig richtlijnen werden opgesteld, is dat inmiddels wel het geval. Zo is het voor online aanbieders niet langer mogelijk om:

–       Reclame te maken die is gericht op kwetsbare doelgroepen;

–       Reclame te maken in de openbare ruimte;

–       Reclame te maken waarbij bekende Nederlanders worden gebruikt.

Dit beleid gaat in de toekomst alleen maar verder aangescherpt worden. Waar sportclubs en verenigingen nu nog gebruik mogen maken van sponsoring van online aanbieders van kansspelen, gaat dat de komende jaren afgebouwd worden. Ook professionele sportclubs mogen dan geen reclame meer maken voor online gokken.

Handhavingsmaatregelen

De handhavingsmechanismen die de KSA hanteert om naleving van de reclameregels te waarborgen, zijn gedetailleerd en effectief. Dit varieert van waarschuwingen tot het opleggen van boetes bij meerdere herhalingen. Zo kreeg Betent onlangs nog een boete van €400.000 voor het overtreden van reclame uitingen, terwijl ook Bingoal en TOTO in Nederland al een boete hebben gehad.

Betent richtte zich met deze uitingen namelijk op jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar. In de periode tussen oktober 2021 en maart 2022 stuurde zij namelijk reclameberichten naar spelers in deze leeftijdscategorie. Dit is in Nederland strikt verboden, voornamelijk omdat deze doelgroep een grote kans loopt om verslaafd te raken aan het spelen van kansspelen.

In het ergste geval is het ook mogelijk dat de licentie van de aanbieder wordt afgepakt. Dit is een zeer heftige maatregel die tot op heden nog niet is opgelegd.

Monitoring en Surveillance

Geavanceerde monitoring- en surveillancetechnieken spelen een centrale rol in de inspanningen van de KSA om niet-conforme reclamepraktijken te identificeren en volgen. Dit doen zij allereerst door de reclame uitingen van online aanbieders scherp in het oog te houden. Dit geldt zowel voor fysieke uitingen als digitale uitingen. Hiervoor hebben zij ook de mogelijkheid om mystery gokkers in te zetten.

Dit zijn spelers die in dienst van de Kansspelautoriteit kansspelen spelen. Op die manier gaan zij na of de aanbieders zich aan de geldende wet- en regelgeving houden. Zij toetsen de aanbieders daarbij op allerlei verschillende factoren, waaronder dus ook het reclamebeleid.

Campagnes voor Publieksbewustwording

De KSA is actief betrokken bij initiatieven om het publiek te informeren over de risico’s van gokken en het belang van verantwoorde reclame. Zo hebben zij bij het ingaan van de nieuwe wetgeving uitvoerig reclame gemaakt voor de gevaren van kansspelen. Dit doen zij in samenwerking met het Loket Kansspel.

Dit is een organisatie die hulp en begeleiding verleent aan spelers met gokproblemen. Zij hebben zelf de mogelijkheid om hulp te bieden, maar kunnen je ook doorverwijzen naar een organisatie in jouw omgeving. Met deze samenwerking wil de Kansspelautoriteit het aantal verslaafden in Nederland voorkomen en genezen.

Een van deze campagnes kun je tijdens het WK Voetbal in Qatar gezien hebben. Daar heeft de Kansspelautoriteit samen met het Loket Kansspel een campagne gevoerd die werd gericht op gokkers tussen de 18 en 25 jaar. Het doel was om meer bewustwording te creëren rondom gokken en de risico’s die ermee gemoeid zijn.

Ook rondom het CRUKS register heeft de Kansspelautoriteit het afgelopen jaar campagne gevoerd. Het doel van deze campagne was juist om gokkers ervan bewust te maken dat dit register hen kan helpen om een kansspelverslaving te voorkomen. Uiteindelijk wil de Kansspelautoriteit meer bewustzijn creëren rondom zelfuitsluiting en de beschikbare hulpbronnen die er in Nederland zijn voor gokverslaafden.

Korte Conclusie

Achter de schermen werkt de KSA hard om verantwoord adverteren in de gokindustrie te waarborgen. Door strikte regelgeving, effectieve handhaving, geavanceerde monitoring, en bewustwordingscampagnes draagt de autoriteit bij aan een veilige gokomgeving in Nederland.

Online casino Nederland en andere gokbedrijven moeten zich bewust zijn van deze strategieën en zich inzetten voor verantwoorde reclamepraktijken om sancties te vermijden en bij te dragen aan een gezonde gokcultuur.