Aanhoudende daling in gebruik traditionele media

Uit het recent gepubliceerde rapport “Mediamonitor 2023” blijkt dat het gebruik van traditionele media zoals televisie, radio, en papieren dagbladen onder jongeren aanzienlijk blijft dalen. Dit markeert een voortzetting van de trend waarin jongeren steeds meer afstand nemen van traditionele mediavormen ten gunste van online platforms.

De Mediamonitor, die al meer dan twee decennia de ontwikkelingen in het media-aanbod en mediagebruik volgt, merkt op dat deze trend is versneld door een reeks van fusies en overnames in de media-industrie. Hierdoor zijn veel mediamerken in handen gekomen van een kleiner aantal grote bedrijven, wat resulteert in een hoger marktaandeel voor deze bedrijven.

Opvallend is dat vooral onder jongeren het mediagebruik zich voornamelijk online afspeelt, op platforms van grote internationale spelers. Deze verschuiving, die enkele jaren geleden is ingezet, heeft zich ook in 2022 doorgezet, ondanks een tijdelijke opleving in het gebruik van traditionele media tijdens de coronacrisis.

Het rapport benadrukt dat deze ontwikkelingen uitdagingen met zich meebrengen voor zowel het mediabeleid als de mediasector. Er wordt opgeroepen tot het waarborgen van een onafhankelijk en divers media-aanbod in deze veranderende landschap. Verder wordt de nadruk gelegd op het belang van het in contact brengen van jongeren met kwaliteitsmedia en professionele journalistiek, vooral in een online omgeving.

De groeiende kloof in mediagebruik tussen jongeren en oudere leeftijdsgroepen wordt ook benadrukt. Terwijl jongeren zich steeds meer richten op digitale en online media, blijven 65-plussers voornamelijk traditionele media gebruiken.

Dit rapport werpt een cruciaal licht op de snel veranderende dynamiek van mediagebruik en -consumptie, en benadrukt de noodzaak voor mediaorganisaties om zich aan te passen aan deze nieuwe realiteit om relevant te blijven voor alle generaties.


Over de Mediamonitor 2023: De Mediamonitor is een jaarlijks rapport dat de ontwikkelingen in het media-aanbod en mediagebruik in [Land] volgt. Het biedt waardevolle inzichten voor beleidsmakers, media professionals, en onderzoekers in de media-industrie.

Lees hier het gehele Media Monitor 2023 rapport

1 Comment

  1. Het hele verouderde omroepbestel,en de jaren de verzuiling van de publieke omroepen past niet meer van deze tijd. Zoals ik al eerder aangaf, dat andere digitale formats,een steeds meer grotere aanhang krijgt.Zoals Internet-radio en andere streamings-bronnen.Meer terug naar de Regionale Omroepen,en daarmee een betere positie te geven,via onze verplichte omroep-bijdrage.Onder: volksdansen/feestgedruis/marsmuziek/handgeklap,het omroep-bestel verplaatsen naar het Openlucht-muzeum in Arnhen,met de teks voorzien,een omroep-bestel uit het steenen-tijdperk.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*