Wethouder Jaeger over leegstaande omroepgebouwen

Met het vertrek van de Blue Circle komt er nog een bekend omroepgebouw in de mediastad leeg te staan. Spreekbuis.nl vroeg aan Wethouder Mediastad, Cultuur, Economie, Financiën Wimar Jaeger welke mogelijkheden de gemeente heeft om leegstand tegen te gaan.  

In Hilversum staan momenteel flink wat (omroep)gebouwen leeg. Wat waren de specifieke wensen waar de leegstaande (omroep)gebouwen in Hilversum niet aan voldoen? Het AKN gebouw is bijvoorbeeld nog aardig nieuw en het voormalige TROS-gebouw groot genoeg.
Jaeger: ‘In de kern gaat het voornamelijk om vierkante meters en uitstraling. Het eerste is natuurlijk feitelijk het tweede een “kwestie van smaak”. Als mediabedrijf (net als ieder ander normaal bedrijf) wil je een bepaalde uitstraling. Associatie met andere spelers in een pand kan neutrale profilering in de weg staan. Ook praktische overwegingen zoals nabijheid OV, veiligheid en dergelijke spelen een duidelijke rol.  

Eind 2014 maakte Spreekbuis een overzicht van alle leegstaande (omroep)gebouwen. De plannen van het KRO gebouw zijn bekend, is er al een concrete toekomst voor de andere gebouwen? 
Jaeger: ‘Binnen de gemeente maken wij ons druk om vele gebouwen. Daar waar het gaat om omroepgebouwen kijken we naar verschillende factoren. Het BNN-VARA gebouw aan de Mussenstraat loopt langzaam vol met startup, dus dat is mooi. Met betrekking tot het TROS gebouw zijn we in gesprek over nadere invulling, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen het oude en het nieuwe gedeelte. Het oude United-gebouw is onder de loop. Invulling als hotel lijkt ons een minder goede optie. Het AVRO gebouw komt hier nu bij.’

De staat van veel gebouwen is erbarmelijk. De meeste van deze gebouwen zijn echter niet in bezit van de gemeente. Wat zijn de mogelijkheden van de gemeente om toch druk op de eigenaren te zetten om langdurige leegstand te voorkomen?
Jaeger: ‘Mogelijkheden voor de gemeente om druk te zetten op externe eigenaren zijn niet altijd gemakkelijk. We hebben ook te maken met de portemonnee van particuliere investeerders. Veelal via transitie van bestemming proberen we vaart in de invulling te krijgen. Een bedrijfsgebouw hoeft niet altijd met bedrijven te worden ingevuld. En ook de vorm van bedrijfsvoering kan via bestemmingswijziging aangepast worden. Denk daarbij aan van kantoor bestemming naar wonen, horeca of wat dan ook.‘ 

Wat kan de gemeente doen om andere mediapartijen in de mediastad te behouden? Is dat bijvoorbeeld op gebied van bestemmingsplannen of zetten jullie financiële voordelen voor nieuwe bedrijven in?
Jaeger: ‘Bestemmingsplanning is een bevoegdheid van de gemeente en kan dus een goed middel zijn om in te zetten mits ook als positief ervaren door eigenaren. Hilversum heeft (in tegenstelling tot sommige andere gemeenten) besloten invulling niet via financiële voordelen te zoeken (niet voor het behouden en/of aantrekken van bedrijven). Natuurlijk kan er altijd gekeken worden naar het effect van legesverordeningen en duurzaamheidsinspanningen maar we willen niet een concurrentie aangaan op basis van financiële voordelen ten opzichte van andere gemeenten. Bedrijven kiezen voor Hilversum op basis van onze intensieve positie als mediastad, hart van de Mediavalley. Dat is meer dan de moeite waard!’

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*