Werkgevers geven PNO Media een 7,3

De bij ons aangesloten werkgevers beoordelen PNO Media gemiddeld met een 7,3. Dat blijkt uit het tevredenheidsonderzoek dat wij onlangs hielden onder alle aangesloten werkgevers. De werkgevers zijn het meest positief over het contact met PNO Media en de communicatie.

Meest gegeven cijfer is een 7, gevolgd door een 8

Het algemene oordeel van onze werkgevers is iets lager dan in 2021, toen wij voor het laatst dit onderzoek deden. Het meest gegeven cijfer is een 7, daarna een 8.
Kleinere werkgevers (met minder dan 50 medewerkers) zijn iets meer tevreden dan grotere werkgevers; bij vorige metingen was dat nog andersom.

PNO Media voert iedere twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit. De resultaten helpen ons onze dienstverlening verder te verbeteren.

Tevredenheid komt vooral door contact en communicatie

Werkgevers die ons een hoog cijfer geven, noemen vooral het contact met PNO Media en de communicatie als reden voor de hoge beoordeling. Werkgevers die een lager cijfer geven noemen vooral (de overstap naar) de vernieuwde PNO Werkgeversportal als reden voor de mindere beoordeling.

De dienstverlening krijgt een ruime voldoende

Alle dienstverleningsprocessen worden met een voldoende beoordeeld, tussen de 7 en een 8. Het hoogste oordeel is voor het contact met de medewerkers van PNO Media: een 7,9. De tevredenheid over de facturatie is iets gedaald. Deze daling komt door een verandering in het facturatieproces waarbij mutaties direct verwerkt worden en de premienota’s direct worden aangepast aan de nieuwe situatie in plaats van 1x per jaar. Deze verandering is voor sommige werkgevers even wennen, maar is uiteindelijk wel veel secuurder en betrouwbaarder. U leest hier meer over het facturatieproces.

Pensioengesprekken worden zeer goed beoordeeld

De tevredenheid over de meeste communicatiemiddelen zijn stabiel gebleven in vergelijking met 2021 en 2019. De waardering voor de pensioengesprekken met de medewerkers is gestegen naar een mooie 8,1. De PNO Werkgeversportal wordt lager beoordeeld in 2023 dan in 2021. Dat komt vooral door onwennigheid met de veranderde lay-out en het inloggen met eHerkenning. Intussen is en wordt de werkgeversportal verder ontwikkeld. U kunt hier lezen wat wij doen met de feedback die wij ontvingen.

Redelijk tot veel vertrouwen in pensioenstelsel

Wij vroegen de werkgevers hoeveel vertrouwen zij hebben in het Nederlands pensioenstelsel. Bijna de helft van de werkgevers heeft redelijk tot veel vertrouwen in het pensioenstelsel, een lichte stijging. In PNO Media hebben werkgevers een stuk meer vertrouwen dan in het pensioenstelsel (net zoals in 2021 en 2019). Ongeveer drie op de vier werkgevers heeft redelijk tot veel vertrouwen (7-10) in PNO Media. Voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel hebben werkgevers behoefte aan een concreet stappenplan. Samen met de sociale partners helpt PNO Media zijn aangesloten werkgevers graag om ervoor te zorgen dat iedereen op tijd voorbereid is. Onder andere via informatie op de website, Meet Ups, webinars en een speciale e-nieuwsbrief over het nieuwe pensioenstelsel.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*