Webinar terugkijken over nieuw pensioenstelsel?

Op donderdag 6 juli gaf PNO Media 2 webinars over het nieuwe pensioenstelsel. Kon u hier niet bij zijn? Niet getreurd! De webinars zijn vanaf nu terug te kijken.

Via deze link kunt u de webinars terugkijken

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Daarmee begint een overgangsfase van enkele jaren waarin werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken en PNO Media, net als andere pensioenfondsen doen, deze afspraken gaat uitvoeren.

Voorlichtingscampagne van start

Tijdens deze overgangsfase is het van belang dat u goede uitleg krijgt over wat er hetzelfde blijft en wat er verandert in uw pensioenregeling. Daarom start er vanaf 21 augustus een brede voorlichtingscampagne vanuit de overheid over de nieuwe pensioenregels. Via deze voorlichtingscampagne worden Nederlanders geïnformeerd over wat pensioen is, wat hetzelfde blijft en wat er verandert. Dit gebeurt via advertenties op radio, televisie en internet. 
Maar natuurlijk krijgt u ook informatie via PNO Media. De webinars die wij 6 juli organiseerden zijn daarvan een voorbeeld. Persoonlijke informatie over uw eigen pensioen krijgt u later van ons als we de afspraken van vakbonden en werkgevers gaan uitvoeren.

Wat blijft er hetzelfde in de nieuwe wet?

In de ‘Wet toekomst pensioenen’ zijn de afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet in 2019 met elkaar hebben gemaakt in het Pensioenakkoord. Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat pensioenen gezamenlijk worden opgebouwd en dat financiële risico’s met elkaar gedeeld worden. Werkgevers en werknemers leggen premie in, pensioenfondsen zoals PNO Media beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

En wat verandert er de komende jaren?

De afgelopen jaren gingen de meeste pensioenen niet of nauwelijks omhoog. In het nieuwe pensioenstelsel kunnen pensioenuitvoerders de opbrengst van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het flink tegenzit, kunnen de pensioenen ook omlaag. De nieuwe pensioenwet regelt wel dat er buffers zijn om dat zo veel mogelijk op te vangen. De nieuwe pensioenwet zorgt er ook voor dat het duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen er is opgebouwd. Het pensioen van een werknemer is voortaan alle premie die namens die werknemer is betaald, plus het rendement dat dit geld heeft opgeleverd.
Wat ook verandert, is dat de premie die werknemers betalen op elke leeftijd ten gunste komt van hun eigen pensioen. In het vorige systeem werd het meeste pensioen opgebouwd aan het einde van de loopbaan en was er een soort subsidie van jong naar oud. Een andere baan of werkloosheid had aan het eind van de loopbaan daardoor extra grote gevolgen. De nieuwe wet sluit op deze manier beter aan bij dat mensen tegenwoordig niet meer veertig jaar voor één baas werken.

Wat kunt u zelf doen?

Voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel hoeft u zelf niets te doen: het is aan vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers om afspraken te maken over de nieuwe regelingen. Wel is het goed om uw contactgegevens te controleren in MijnPNO, zodat onze informatie over de overgang naar de nieuwe pensioenregels ook goed bij u aankomt.

Op onze website vindt u meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*