Vloggen voor vrijheid in Beeld en Geluid

In Beeld en Ge­luid zijn jon­ge­ren za­ter­dag op uit­no­di­ging van de pro­vin­cie Noord-Hol­land in work­shops aan de slag ge­gaan om ’de taal van de vrij­heid’ te ver­pak­ken in vlogs en film­pjes.

Bur­ge­mees­ter Pie­ter Broer­tjes open­de de dag waar­na de jon­ge­ren zich stort­ten op het the­ma vrij­heid. Dit de­den zij zo­wel in een work­shop vlog­gen als in een work­shop co­de­ren. Een beet­je op de ma­nier, waar­op in de Twee­de We­reld­oor­log bood­schap­pen wer­den ge­co­deerd, zo­dat al­leen in­ge­wij­den ze kon­den ont­cij­fe­ren. Zo ont­ston­den er vrij­heids­vlogs en vrij­heids­bood­schap­pen met emo­ji’s die je al­leen kan le­zen met de juis­te sleu­tel.
Aan de ein­de van de dag wordt een pre­sen­ta­tie van de ge­maak­te film­pjes ge­ge­ven, die een op­maat vor­men voor de eind­pre­sen­ta­ties op één van de Be­vrij­dings­fes­ti­vals in Noord-Hol­land. Ook ge­de­pu­teer­de van de pro­vin­cie Noord-Hol­land Cees Log­gen maak­te een ech­te vlog.
De Na­ti­o­na­le Vie­ring Be­vrij­ding vindt dit jaar in de pro­vin­cie Noord-Hol­land plaats. De work­shops in Hil­ver­sum zijn on­der­deel van een pro­vin­ci­a­le cam­pag­ne die uit­mondt in de na­ti­o­na­le vie­ring op 5 mei in Haar­lem. Info: www.vrijheidNH.nl

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*