(verslag) Bespreking Kamer begrotingsonderdeel media

Gisteren debatteerde de Kamer met minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het onderdeel media op zijn begroting voor 2019.

Snelle veranderingen in het medialandschap roepen veel vragen op in de Kamer. Hoe moet de publieke omroep er in de toekomst uit zien? Wat is er nodig om ook op lokaal niveau kwalitatief goede journalistiek te bieden? En staat de vrijheid van meningsuiting onder druk door toenemende polarisatie?

FINANCIËN

Met een eenmalige bijdrage van 40 miljoen euro compenseert minister Slob in 2019 de teruglopende reclame-inkomsten van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Dat zijn pleisters op steeds dieper wordende wonden, meent Van den Hul (PvdA). Ze vraagt de minister om een structurele oplossing, waarmee ook de onzekere positie van makers verbeterd moet worden.

De subsidie explodeert ten opzichte van de advertentie-inkomsten, stelt Bosma (PVV) vast. Hij adviseert om het hele bestel om te gooien: schaf de omroepen af, stop met amusement en ga van drie naar twee televisienetten. Ook Aartsen (VVD) vindt twee netten genoeg. Hij hoopt dat de focus dan verschuift van het vullen van zenders naar het produceren van content met publieke meerwaarde.

Moeten we niet naar een reclamevrije NPO toe nu de financiële basis zo instabiel geworden is, vraagt Krol (50PLUS). Hij wijst erop dat Nederland in vergelijking met omliggende landen weinig geld uittrekt voor de publieke omroep.

JOURNALISTEN ONDER DRUK

Volgens Kwint (SP) staat de persvrijheid onder druk: bedreigingen uit criminele hoek en racistische reacties beperken journalisten en columnisten in hun werk. De verdedigers van het vrije woord voelen zich steeds meer vogelvrij verklaard, vult Sneller (D66) aan. Ze roepen de minister op om stelling te nemen en bescherming te bieden aan journalisten.

De minister beklemtoont dat zowel fysieke als mentale agressie nooit als normaal mag worden beschouwd. In een stuurgroep met journalisten, OM en politie zijn afspraken gemaakt om geweld en agressie tegen te gaan.

Westerveld (GroenLinks) wijst op problemen met het verdienmodel van lokale journalisten. Stimuleer lokale onderzoeksjournalistiek en zorg dat de streekomroepen niet omvallen, zo luidt haar pleidooi.

TOEGANKELIJKHEID EN HERKENBAARHEID

De publieke omroep moet er voor iedereen zijn, vindt Van der Molen (CDA). Hij breekt een lans voor doven en slechthorenden: maak vooral grote evenementen ook toegankelijk voor deze doelgroep met een doventolk.

Öztürk (DENK) verwacht meer diversiteit van de NPO. Waar is bijvoorbeeld het geluid van mensen die positief zijn over hun migratieachtergrond of van moslims die trots zijn op hun religie? Minister Slob antwoordt dat aandacht voor diversiteit al onderdeel uitmaakt van de prestatieafspraken die met de omroepen zijn gemaakt.

Kinderen maken al jong gebruik van de vele mogelijkheden van de huidige mediawereld, ziet Van der Graaf (ChristenUnie). Maar om hen tegen ongepaste content te beschermen, hoopt ze wel dat scholen genoeg aandacht besteden aan het bijbrengen van mediawijsheid.

De Kamer stemt vandaag (4 december’ over de ingediende moties en op een nader te bepalen datum over de begroting.

Bron: Tweedekamer.nl

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*