Verlaging omroeppensioen afgewend

[door Gooi en Eemlander] Voorzitter Nelly Altenburg van PNO Media is ’opgelucht’ maar nog lang niet ’echt blij’

Bij pensioenfonds PNO Media is de dreigende verlaging van pensioenen voor al gepensioneerde en nog werkende deelnemers vooralsnog afgewend. Voorzitter Nelly Altenburg van het in Hilversum gevestigde pensioenfonds voor de creatieve sector en media is daarover ’opgelucht’. Ze spreekt over ’een lichtpuntje waarmee ik blij ben’.

Drie jaar achtereen zat de zogeheten beleidsdekkingsgraad van PNO Media onder de vereiste 104,1 procent. Zou deze dekkingsgraad vijf jaar achter elkaar onder die grens eindigen, dan zouden de pensioenen en -pensioenaanspraken in 2021 verlaagd moeten worden. Op 31 december stond de beleidsdekkingsgraad echter op 106 procent. Daarmee ontkwam het fonds aan gedwongen korting. De slechte jaarreeks is ruim op tijd doorbroken. Een nieuwe periode van vijf jaar gaat pas lopen als het fonds opnieuw onder de 104,1 procent zou belanden.

PNO Media (belegd vermogen 5,9 miljard euro, 16.850 deelnemers, 9.850 gepensioneerden) doet het beter dan de heel grote jongens. De metaalpensioenfondsen PME en PMT meldden deze week dat ze hoogstwaarschijnlijk in 2020 de pensioenen moeten korten, voor het ABP en zorgpensioenfonds PFZW dreigt dat in 2021.

Altenburg: ,,Het laatste kwartaal van 2018 was voor alle pensioenfondsen erg slecht. Zo’n slecht kwartaal is niet vaak voorgekomen. Maar doordat we niet hoeven korten ben ik toch een beetje blij. Zo’n korting is een enorme domper voor het vertrouwen van mensen.’’

Grote boosdoener
Dat de afgelopen maanden voor pensioenfondsen beroerd waren, komt in de eerste plaats doordat de aandelenbeurzen fors omlaag gingen. Daarnaast speelt de zeer lage (en in het vierde kwartaal verder gezakte) rente de fondsen parten. De strenge renteregels waaraan de fondsen zich van de overheid moeten houden, drukt hun financiële positie. Net als haar collega’s van andere fondsen zou Altenburg dan ook graag zien dat de overheid de teugels op rentegebied iets laat vieren. ,,Uiteraard zijn we wel voor prudentie en regels. En we moeten ons niet rijk rekenen. Maar de rente is al jaren de grote boosdoener. De regels op dat punt zijn nu echt te streng.’’

Bovengenoemde beleidsdekkingsgraad geeft telkens een beeld over de afgelopen twaalf maanden. Dat die bij PNO Media op 31 december op 106 procent stond, betekent dat het fonds voor elke euro huidige en toekomstige verplichtingen 1,06 euro aan vermogen heeft.

Er is ook een andere dekkingsgraad, de actuele. Als die aan het eind van een jaar belandt onder de 93 procent (dan zijn de verplichtingen groter dan het vermogen) dan moet meteen het jaar daarna worden gekort op de pensioenen, al mag die klap over tien jaar worden uitgesmeerd. Door het slechte beursklimaat zakte de actuele dekkingsgraad van PNO Media weliswaar, maar op 31 december stond hij op 101,2 procent, nog ruim boven de kritische grens dus. In januari 2018 stond deze dekkingsgraad nog op 108 procent en in september zelfs op 109,2 procent.

Altenburg is daarmee echter niet tevreden. Het zit haar niet lekker dat de pensioenen al jaren op nul staan en niet worden geïndexeerd, dat wil zeggen verhoogd als compensatie voor de gestegen prijzen. ,,Maar we hebben een herstelplan dat erin voorziet dat we over tien jaar weer mogen indexeren. Pas dan ben ik echt blij.’’

2 Comments

  1. In feite zijn we eigenlijk zelf een beetje schuldig aan de lage rekenrente. Zo’n 10 jaar terug hadden we een hogere rekenrente. (voor de crisis dus.) In die periode spraken we af, werknemers en werkgevers, om de actuele rente te gaan hanteren………..en ja daarom gaat het fout inzake de rekenrente.

    Maar goed dat we nu dus even uit de gevarenzone zijn.
    Enfin, laten we er maar het beste van hopen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*