Vakbonden en werkgevers publieke omroep continueren CAO-overleg

Martin Kothman (FNV KIEM) meldde 2,5 week geleden dat er met de publieke omroepwerkgevers een cao deelakkoord was bereikt over het sociaal beleid. Alleen de overige cao arbeidsvoorwaarden moest nog besproken worden. Toch bleek vorige week tot grote verrassing van de vakbonden dat de werkgevers van de publieke omroepen besloten alsnog niet akkoord te gaan sociale regeling cao voorstellen. Gisteren was er wederom overleg.

Deze sociale regeling was bedoeld om enerzijds een regeling te hebben voor de verwachte reorganisaties bij de regionale omroepen en anderzijds om een regeling te hebben die in een flexibele en veranderende arbeidsmarkt voldoende zekerheid kan leveren voor de medewerkers die moeten afvloeien. 

FNV Kiem meldde eind vorige week op haar website: ‘De sociale regeling is voor zowel tijdelijke contracten als vaste contracten. FNV KIEM stond op het punt deze regeling, die strikt genomen een wijziging van de cao inhoudt, aan haar leden voor te leggen, maar de werkgevers waren ons helaas voor.  De werkgevers komen nu terug op de afspraak om voor alle medewerkers met een contract (bepaalde of onbepaalde tijd) dezelfde financiële regeling te laten gelden. Ook de manier waarop de vergoeding wordt opgebouwd en waarmee recht wordt gedaan aan de onzekere positie van medewerkers met een contract voor bepaalde tijd (dienstjaren tot 35 tellen voor een maand) wordt door werkgevers van tafel geveegd. FNV KIEM is zeer teleurgesteld over deze ommezwaai.’ 

FNV KIEM-bestuurder Martin Kothman gaf op 4 juni aan verbaasd en teleurgesteld te zijn ‘Vorige week hebben we na lang onderhandelen een akkoord bereikt over een regeling die recht doet aan de verschillende groepen medewerkers bij de publieke omroep. Daarbij hebben we de werkgevers ook een perspectief geboden op een reële overeenkomst inzake de uitbreiding van de nieuwe ketenbepaling, die geldt bij tijdelijke contracten conform de Wet Werk en Zekerheid die op 1 juli aanstaande van kracht wordt. We kunnen er niet bij dat werkgevers deze met moeite tot stand gekomen afspraken zomaar aan de kant schuiven. Nu hebben we en geen sociale regeling en geen oplossing voor de flexibele contracten.’, aldus Kothman.

Gisteravond hebben FNV KIEM, NVJ en CNV Media opnieuw overlegd met de werkgevers om alsnog tot een cao-akkoord te komen. Er wordt verwacht dat er vandaag meer duidelijkheid komt of er resultaat is geboekt. 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*