Vacature: Bestuurder Stichting Regionale Publieke Omroep

De RPO is het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau en zoekt naar een bestuurder. De RPO laat zich in deze procedure bijstaan door Vanderkruijs, partner in executive search.

De organen van de RPO zijn een raad van toezicht, één bestuurder (hierna: bestuur) en het Overleg Regionale Omroepen (ORO). De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de algemene gang van zaken bij de RPO en de uitvoering van de publieke media-opdracht op regionaal niveau en het staat het bestuur met advies terzijde. Het ORO is het overlegorgaan van de bestuurders van de regionale omroepen. Het ORO als overlegplatform geeft de bestuurder van de RPO gevraagd en ongevraagd advies. De RPO is een kleine organisatie waarin de bestuurder onderdeel is van een compact team dat o.a. werkt op basis van de uitgangspunten samenwerking en eigen initiatief/verantwoordelijkheid, en daar leiding en sturing aan geeft. De RPO is gevestigd in Hilversum.

De bestuurder wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht van de RPO. Benoeming geschiedt voor vijf jaar en een herbenoeming voor een aansluitende periode is eenmaal mogelijk. De WNT-bepalingen en de CAO voor het Omroeppersoneel zijn van toepassing.

Meer informatie over de organisatie en het profiel van de bestuurder is hier te lezen. De uitgebreide profielschets is hier te vinden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*