Tv-programma Pointer deed onrechtmatige uitlating over klimaatstichting Clintel

KRO-NCRV heeft zich in haar tv-programma Pointer en in een artikel op haar website onrechtmatig uitgelaten over de stichting Climate Intelligence (Clintel). In de berichtgeving wordt gezegd dat Clintel gefinancierd wordt door de olie-industrie, maar die stelling is niet op feiten gebaseerd. Zeven andere uitlatingen die in de berichtgeving aan de orde komen zijn niet onrechtmatig.

Uitzending Pointer

Clintel is een stichting die bericht over klimaatverandering en klimaatbeleid. De stichting beheert ook de website resinbeeld.nl. Via die site kunnen burgers foto’s insturen van locaties waar mogelijk windmolens of zonneparken komen. De redactie van de site monteert vervolgens in die foto’s de windmolens of zonneparken. Op 14 maart heeft KRO-NCRV het programma Pointer uitgezonden. Deze uitzending was getiteld: ‘Klimaatconflict in de gemeenteraad’. In die uitzending komen onder meer Clintel en haar website RESinbeeld aan bod. Naast de uitzending op tv is op de website van Pointer ook een artikel gepubliceerd. Volgens Clintel worden zowel in de uitzending als in het artikel acht uitlatingen gedaan die onrechtmatig zijn. Zij eisen in een kort geding dat de omroep een door Clintel opgestelde rectificatie plaatst.

Eén uitlating is onrechtmatig

De voorzieningenrechter beoordeelde alle acht uitlatingen die Clintel naar voren bracht. Pointer heeft onzorgvuldig gehandeld door te stellen dat Clintel wordt gefinancierd door de olie-industrie. Deze uiting is namelijk niet voldoende gebaseerd op feiten én het weerwoord van de stichting is ten onrechte niet in het programma opgenomen. Pointer verantwoordt die stelling onder andere door te verwijzen naar een artikel uit 2020. Maar één van de auteurs van dat artikel liet juist weten dat het artikel uit 2020 niet stelt dat er direct geld van de fossiele industrie naar Clintel stroomt. Dat Clintel betrokken is bij een onderzoeksproject wil ook niet zeggen dat de stichting gefinancierd wordt door de olie-industrie. Dat geldt eveneens voor een donatie die Clintel heeft ontvangen. Deze donatie van onbekende omvang door een privépersoon is niet genoeg om in mediaberichtgeving te stellen dat Clintel gefinancierd wordt door de olie-industrie.

De zeven overige uitlatingen van Pointer zijn niet onrechtmatig. Het gaat dan bijvoorbeeld over de stelling dat Clintel een lobbyclub is en de directeur een klimaatontkenner. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Pointer dit zo mocht verwoorden in de uitzending en in het artikel. Dat geldt ook voor de bewering dat Clintel de foto’s op de website van resinbeeld consequent manipuleert. De voorzieningenrechter oordeelt dat die uitlatingen voldoende steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal.

Rectificatie

Ondanks dat één uitlating onrechtmatig is hoeft KRO-NRCV de geëiste rectificatie niet te publiceren. Het doel van rectificeren is het rechtzetten van onjuistheden. De door Clintel voorgestelde tekst is geen rectificatie, maar een verkapte verklaring dat de stichting niet wordt gefinancierd door de olie-industrie. Dat past niet bij de vraag die in deze procedure werd beoordeeld. Het gaat er immers niet om of de uitlating onomstotelijk juist of onjuist is, maar om de vraag of er voldoende steun in de feiten was voor Pointer om die uitlating te doen. Het is niet de taak van de voorzieningenrechter om zelf een passende rectificatietekst op te stellen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*