Tunahan Kuzu (DENK) wil terugkeer van Moslimomroep

Kamerlid Kuzu geeft in een interview met Spreekbuis.nl aan dat er volgens hem weer ruimte is voor een Moslimomroep. Momenteel komt de moslimgemeenschap volgens hem te weinig in het publieke bestel aan bod, terwijl Nederlandse samenleving 1 miljoen moslims telt. Kuzu wil dit binnenkort bespreken met Sander Dekker en Henk Hagoort, maar hij ziet ook in dat het uit gemeenschap zelf moet komen. Tevens geeft het DENK-kamerlid in het interview aan dat de financiering van PowNed door de staatssecretaris Dekker heroverwogen moet worden.  

Bent u, vanuit DENK, voor of tegen een Moslim Omroep? Want u zegt ook dat het woord allochtoon of het stigmatiserende niet meer zou mogen, maar dat er juist sprake zou moeten zijn van integratie van de moslimstroming binnen alle publieke omroepen. 
“Ik ben geen tegenstander van een Moslimomroep, integendeel ik ben er zelfs voorstander van. Net zoals de EO en de KRO-NCRV er zijn. In het publieke bestel zou best ruimte mogen zijn voor een Moslimomroep.”

U heeft zich hierover niet geuit in de recente debatten over de publieke omroep en heeft niet aan staatssecretaris Dekker gevraagd zich in te zetten voor een Moslimomroep?
“Dat hebben we -nog niet- gedaan, omdat we eerst de feiten willen achterhalen over de teloorgang van de Moslimomroep zoals die bestond. Eerlijk gezegd is het een kwestie van tijd, zeker binnen de actuele onderwerpen, dat wij aan de staatssecretaris vragen gaan stellen. Door tijdgebrek hebben we dit nog niet kunnen doen in aanloop naar het recente debat over de mediawet. Maar dat neemt niet weg dat we op dit moment – op de achtergrond – bezig zijn met het voeren van een aantal gesprekken met mensen die in het verleden betrokken waren bij de Moslimomroep. Op basis hiervan willen wij, in de nabije toekomst, hierover schriftelijke vragen indienen bij de staatssecretaris.”

Gaat u ook in gesprek met de NTR, zij hebben sinds 1 januari 2016 de rol van de voormalige Moslimomroep overgenomen? En wat is uw verwachting?
“Wij gaan absoluut ook praten met de NTR. Ik verwacht dat de pluriformiteit in onze samenleving beter tot uitdrukking komt. Ik vind het geweldig dat op vrijdagmiddag bij de NTR het programma ‘De Nieuwe Maan’ wordt uitgezonden, waarin een aantal sprekers de ruimte krijgen om binnen de publieke omroep even hun visie op de samenleving neer te zetten. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik vind dat de ruimte die mensen krijgen bij een actualiteitenprogramma zoals ‘Pauw’ heel anders in elkaar steekt, dan bij ‘De Nieuwe Maan’. De redactie binnen de NTR is divers, maar als je gaat kijken naar de programmering dan wordt dat nog steeds bepaald door de NTR.”

Zou het aantal radio- en televisie-uren van Moslimzendtijd omhoog moeten?
“Dat is een vraag die u ook zou moeten stellen aan de staatssecretaris, hij speelt daar zeker ook een rol in. We zouden het wel moeten hebben over de verhoudingen. Doet meer zendtijd inderdaad niet recht aan het pluriformiteitsbeginsel, zoals opgesteld in het beleidsplan van de NPO?”

Bent u meer voor een zelfstandige Moslimomroep, of wilt u omroepbreed de moslimprogrammering verspreiden in de gehele programmering? Ook om zo de pluriformiteit te verhogen.
“Het zou natuurlijk geweldig zijn als er vanuit de bestaande omroepen recht zou worden gedaan aan dat pluriformiteitsbeginsel, maar ik zie dat niet altijd even goed terug. Als er mensen zijn die dan zeggen: ‘Wij willen echt een stukje van die taart’ dan moeten zijn er echt zelf aan werken. Ik vraag mij ook wel eens af waarom het zo is dat binnen de 1 miljoen moslims er niet het vermogen is om iets op te zetten dat duurzaam en bestendig is voor de toekomst.”

Er zijn al veel pogingen gedaan om een Moslimomroep op te zetten, maar deze initiatieven strandde steeds omdat er ruzies en malversaties waren of met (belasting)geld werd gesjoemeld.
“Ik heb inderdaad gemerkt dat er veel gedoe was op de achtergrond bij eerdere initiatieven in het opzetten van een Moslimomroep. Je zag dat de mensen die er zaten het initiatief absoluut niet tot een hoger plan wisten te tillen. Een plan voor een goede Moslimomroep zou niet alleen van de staatssecretaris moeten komen, maar ook van de kracht die er in de samenleving zit. Ik zou het, in deze fase, onterecht vinden de Zwarte Piet neer te leggen bij de staatssecretaris alleen. Er zouden krachten en gemeenschappen in de samenleving moeten zitten die dit zouden moeten kunnen draaien en moeten runnen. De wet biedt de ruimte. Als staatssecretaris zou je dit moeten stimuleren, maar met alleen stimuleren redt je het niet. Eerlijk gezegd; de staatssecretaris heeft een rol, maar de gemeenschap heeft hierin een nog belangrijkere rol.”

Wat zou de rol van de NPO hierin moeten zijn, binnen hun taakopdracht? Zou men in gesprek moeten gaan met omroepen om aan te geven dat binnen de huidige programmering het moslim beeld en geluid wordt gemist? 
“Zeker. Dat moet aangemoedigd worden vanuit de NPO. Over het beginsel van diversiteit bij de publieke omroep zijn in de afgelopen periode ook de nodige stukken geschreven. Met name dat hieraan onvoldoende recht wordt gedaan, zeker als we kijken naar redacties van de NOS. Je ziet van de 450 medewerkers dat er een enkeling bij zit die een andere achtergrond heeft dan de oer Hollandse. Dat zijn dingen waar de NPO, wat mij betreft, een serieuze aanmoediging aan zou moeten geven.”

Staat een gesprek met Henk Hagoort ook in de planning?
“Ja, dat staat zeker op de rol. Ik hoor graag hoe recht wordt gedaan aan het onderwerp dat wij hiervoor bespraken. Ik begrijp dat er bij de NPO een diversiteitscoördinator is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar heel weinig van zie. Ik zou graag van de zijde van de NPO willen weten wat de initiatieven zijn die worden gepleegd om dat stukje diversiteit tot zijn recht te laten komen en welke effecten het tot nu toe heeft gehad.” 

U heeft ook Kamervragen gesteld over het bericht dat Diana Matroos zou zijn gediscrimineerd bij RTL. In het antwoord dat Staatssecretaris Dekker u gaf schreef hij dit ‘onacceptabel’ te vinden. De minister gaf aan dat RTL bezig is met een eigen onderzoek. Heeft u hier iets over gehoord?
“Nee, daar heb ik nog niets over gehoord. In mijn optiek is het onderwerp hierna een beetje doodgebloed.”

Gaat u Bert Habets hierover aanspreken?
“Ik wil als Kamerlid niet overkomen dat ik de hele tijd mijn vingertje ophef richting de hele media en zeg: ‘Waarom doen jullie dit niet?’. Zo’n imago wil ik niet achterlaten in Hilversum. Een constructief gesprek is prima. Ik ben niet de media politie agent.”

U heeft gezegd dat de publieke omroep een ‘bindende factor’ in onze pluriforme samenleving moet zijn. Wat bedoelt u, als DENK, met de woorden ‘bindende factor’?
“Daarmee bedoelen wij de waarden zoals verdraagzaamheid, respect hebben voor elkaar en de van oudsher vrijheden en verworvenheden waarop Nederland is opgebouwd. Aan die waarden zou zeker uitvoering gegeven moeten worden door de publieke omroep. Die bindende factor in onze samenleving is voor ons dat wij allemaal staatsburgers zijn in het Koninkrijk. De plichten die daarbij horen zijn voor iedereen gelijk.”

In het manifest van DENK, uit februari 2015, is voor geen enkel onderwerp een relatie te vinden met de publieke omroep. Of vergis ik mij?
“Nee, dat klopt. Zoals gezegd focussen wij ons op een bepaald aantal onderwerpen. Maar DENK staat wel voor een verdraagzame samenleving. Binnen de publieke omroep komen een aantal elementen voorbij waarbij je vraagtekens kunt stellen of dat de verdraagzaamheid bevordert of verslechtert. U kunt hierbij denken aan de vragen die wij hebben gesteld over PowNed.”

U heeft het over het televisie item dat PowNed, zoals ze zelf zeggen vanuit satire heeft gemaakt over de Bijlmertour. Wat is uw grootste bezwaar richting de makers? 
“Mijn grootste bezwaar was dat een hele wijk wordt weggezet als een jungle en dat mensen die daar wonen worden afgeschilderd als dieren die je kunt voeren. Ik vraag mij af, en dan begeef ik mij op glad ijs omdat veel mensen zeggen dat nu ik hetzelfde doe als Erdogan doet, of dit nou het recht is om satire te maken en alles over iedereen te kunnen zeggen waarbij zo’n wijk en bevolkingsgroep tot op het bot wordt gekwetst. Zonder dat mijn vraag iets te maken heeft met het inperken van de vrijheid van meningsuiting of vrijheid van pers. Onder het mom van deze vrijheden wordt er alles aangedaan om mensen te kwetsen, te stigmatiseren en de samenleving uiteen te rijgen. Is dat nodig? is een vraag die wij ons stellen. Van mij mag PowNed, vanuit dat recht, dit maken, maar om hier nu belastinggeld voor te gebruiken zeg ik: ‘Nee’. Ik vind dat ik ook dat ik de vrijheid mag hebben om daar kritisch op te zijn en hierover vragen te stellen.”

Is kritisch zijn iets anders dan aan de staatssecretaris te vragen om de bekostiging (5,5 miljoen Euro) van PowNed te overwegen en dat de omroep uit het bestel moet? 
“Ik heb aan de staatssecretaris gevraagd om de financiering van PowNed te heroverwegen. Ik lees graag zijn antwoorden.” 

Hoe ziet u dat heroverwegen?
“Als we met elkaar van mening zijn dat het item stigmatiserend is, dan moeten we kijken naar hoeveel geld is besteed om dat item te maken. Om het hierna terug te brengen naar de publieke middelen.”

Weg met PowNed?
“Dat heb ik nooit gezegd. Dat zou ik ook nooit zeggen.”

Resumerend: DENK wil in de komende tijd standpunten over publieke omroep op de politieke agenda zetten en een rondje Hilversum doen.
“Dat klopt. Omdat wij een kleine fractie zijn houden wij ons niet bezig met het hele politieke spectrum, hierdoor moeten we soms keuzes maken. In die keuzes hebben we niet altijd meegedaan aan debatten over de media. Eerlijk gezegd ben ik niet een expert op het mediadossier, maar ik heb er wel een aantal ideeën over. Het publieke stelsel, met haar pluriformiteit en de verscheidenheid aan zenders, is voor ons een groot goed. De invloed van de overheid dient natuurlijk zeer, zeer minimaal te zijn waar het gaat om het beïnvloeden van de programmering. Dit principe is bij onze beweging verboden. Maar dit betekent niet, dacht achteraf, wanneer het blijkt dat er voorbij wordt gegaan aan – en niet passen binnen- de pluriformiteit en onze samenleving wij daar wel kritisch op mogen zijn. Staatssecretaris Dekker is bijvoorbeeld kritisch over het amusementsgehalte van programma’s, dat is voor ons precies de scheidslijn wat het allemaal zo ingewikkeld maakt. Wat voor de een amusement is, kan voor de ander informerend amusement zijn

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Interview media staatssecretaris Sander Dekker
  2. Selçuk Öztürk (DENK): “Minister Slob mist daadkracht om het landsbelang voor te laten gaan” - Spreekbuis.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*