Toch geen boete voor Omroep Max

Om­roep Max hoeft een boe­te van ruim 145.000 euro toch niet te be­ta­len. Dat blijkt uit een uit­spraak van de recht­bank in Utrecht die de om­roep gis­te­ren naar bui­ten heeft ge­bracht.

Het Com­mis­sa­ri­aat voor de Me­dia had Max in april 2015 een boe­te van 162.000 euro op­ge­legd, om­dat de om­roep su­per­markt­ke­ten Al­bert Heijn in staat zou heb­ben ge­steld geld te ver­die­nen met ‘Heel Hol­land bakt’-pro­duc­ten.

Om­roep Max te­ken­de be­zwaar aan bij het com­mis­sa­ri­aat, maar dat leid­de al­leen tot een ver­la­ging van het boe­te­be­drag van 162.000 naar 145.800 euro. De Utrecht­se rech­ter heeft nu de hele boe­te ge­schrapt, om­dat er geen spra­ke was van een con­tract tus­sen Max en Al­bert Heijn.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*