The Broad­cas­ter is ‘Hil­ver­sum­se On­der­ne­ming van het jaar’

Tij­dens de druk­be­zoch­te nieuw­jaars­bij­een­komst van de ge­meen­te Hil­ver­sum in de Sint Vi­tus­kerk wer­den de on­der­ne­min­gen dins­dag­avond uit­ge­roe­pen tot win­naars. Een vak­ju­ry van het Stads­fonds deel­de dit jaar voor het eerst ook een prijs uit en die ging naar ei­ge­naar Frank du Mosch van The Broad­cas­ter.

The Broad­cas­ter or­ga­ni­seert sinds twee jaar het Dut­ch Dro­ne Fes­ti­val in Hil­ver­sum en heeft de app Lo­ca­li be­dacht waar­mee ge­meen­ten met hun in­wo­ners kun­nen com­mu­ni­ce­ren.

De bij­een­komst werd voor het eerst in de kerk ge­hou­den om­dat het Mu­ziek Cen­trum van de Om­roep vo­rig jaar te klein bleek. Met ruim 900 be­zoe­kers zat de kerk bom­vol. Zij ge­no­ten van een con­cert van het Ra­dio Fil­har­mo­nisch Or­kest. In Gooi­land proost­ten de in­wo­ners na af­loop met het ge­meen­te­be­stuur.

Amin Us­man, ei­ge­naar van boekhandel Voor­hoe­ve, won de pu­blieks­prijs.

Bron: Gooi en Eemlander

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*