Talpa mag SBS overnemen

Tal­pa krijgt van de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt (ACM) toe­stem­ming voor de vol­le­di­ge over­na­me van te­le­vi­sie­be­drijf SBS.

De over­na­me heeft geen na­de­li­ge ge­vol­gen voor de keu­ze­mo­ge­lijk­he­den van con­su­men­ten en ad­ver­teer­ders. De hui­di­ge meer­der­heids­aan­deel­hou­der Sa­no­ma kon­dig­de in april de ver­koop aan van zijn be­lang van cir­ca twee der­de van de aan­de­len.

Tal­pa, dat nu al een der­de van de aan­de­len be­zit, be­taalt daar­voor 237 mil­joen euro en draagt daar­naast Vero­ni­ca Uit­ge­ve­rij over aan Sa­no­ma. Me­dia­mag­naat John de Mol wordt daar­mee vol­le­dig ei­ge­naar van de te­le­vi­sie­zen­ders SBS6, Vero­ni­ca, Net5 en SBS9. Hij be­zit al (sa­men met TMG) ra­dio­zen­ders Ra­dio 538, Vero­ni­ca en Sky Ra­dio.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*