Staatssecretaris Dekker presenteert pittig verhaal aan Hilversum

Naast producenten moeten ook mediabedrijven, maatschappelijke en culturele instellingen programma ideeën indienen en gebruik kunnen maken van het publieke omroep budget.

‘Het monopolie van de acht omroepen wordt doorbroken’
Staatssecretaris Dekker heeft maandagochtend 13 oktober tijdens een bijeenkomst op het voormalige Veronica schip zijn plannen gepresenteerd over de toekomst van het publieke mediabestel. De bijeenkomst werd bijgewoond door Hilversumse omroepbestuurders.

De plek van de bijeenkomst bleek niet voor niets gekozen te zijn. De staatssecretaris refereerde aan het begin van zijn betoog aan de legendarische plek van de bijeenkomst. “50 jaar geleden werden op deze boot aan de poorten van het bestel werd gerammeld. Er werd op een andere manier radio gemaakt. Iets dat heel lang werd tegengehouden door Hilversum en Den Haag. Veronica werd verboden en later gedwongen in het keurslijf van het publieke bestel geperst. 25 jaar geleden gebeurde ongeveer hetzelfde met RTL. Ook zij wilde het televisie landschap verrijken. En ook daar zag je krachten in Hilversum en Den Haag die dit tegen wilde gaan.”

Na deze historische terugblik zette staatssecretaris Dekker, via een kort filmpje, meteen de heldere toon voor zijn toekomstplannen neer, die door vele aanwezigen achteraf als een ‘pittig verhaal’ werd ervaren. Volgens de staatssecretaris zijn deze nieuwe plannen de derde en voorlopig laatste stap om de publieke omroep klaar te maken voor de toekomst, zo opent hij zijn brief aan de Tweede Kamer die de plannen tot in details toelicht. 

‘Is de publieke omroep nog wel in staat om met zijn tijd om te gaan?’, was de openingsvraag die door een voice over, namens de staatssecretaris, werd gesteld. Ook werd gesteld dat het goed is dat de omroepen van 21 naar 8 zijn teruggebracht, maar dat dit niet genoeg is. ‘Als de publieke omroep een toekomst wil hebben, moet die nu veranderen’, klonk de bijna onheilspellende boodschap aan Hilversum, die werd gevolgd door de opmerkingen dat het voor ieder programma glashelder moet zijn waarom daar belastinggeld aan wordt besteed. De staatssecretaris noemde als voorbeelden Animal Crackers, De slechtse chauffeur van Nederland en Ranking the Stars. “Ik begrijp echt niet waarom deze programma’s met belasting geld gemaakt worden. Ik begrijp echt niet de publieke waarde van deze programma’s. De taakopdracht moet daarom worden aangescherpt.” Volgens Dekker zijn ‘cultuur, informatie, educatie’ de kerntakken van de publieke omroep. “Voor pure amusementsprogramma’s bij de publieke omroep geen plaats meer is.” De staatssecretaris vatte deze boodschap aan de publieke omroep samen door het noemen van drie kernwoorden: onderscheidend, innovatiever, creatiever en slagvaardiger. Volgens Dekker blijft de publieke omroep door het doorvoeren van deze kernwoorden ‘relevant’. Sander Dekker voegde er aan toe dat de publieke omroep ook slagvaardiger moet worden.

“Veel partijen in Hilversum houden elkaar in een soort van wurggreep en patstelling. Er gebeurd te weinig en het is te laat. Er is meer slagkracht en snelheid nodig. Om dat te doorbreken wordt aan de NPO meer verantwoordelijkheid gegeven om bestuurlijke beslissingen te nemen.” Dekker sprak dat het weer over die ene publieke omroep moet gaan. “Niet langer ieder voor zich, maar allen voor één.” De staatssecretaris zei tijdens de bijeenkomst het bestel te willen openbreken, die volgens Dekker moeten zorgen voor een betere programmering. “De NPO krijgt de mogelijkheid om programma’s aan te trekken van buitenaf. Het monopolie van de acht omroepen wordt hiermee doorbroken.” Sander Dekker vraagt zich af waarom maatschappelijke, culturele instellingen en bedrijven – via een tender- ook niet mogen meedingen als het gaat om programma ideeën. Als voorbeelden werden het Rijksmuseum en KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) genoemd. “Alle creatieve krachten in Nederland zijn nodig om te zorgen dat de publieke omroep in de toekomst relevant blijft. We moeten af van de poortwachters functie van de omroepen.” In de brief aan de Kamer, waarbij de plannen uitgebreid worden toegelicht, schrijft Dekker dat 50% van het publieke omroep budget (335 miljoen) gegarandeerd blijft voor de publieke omroeporganisatie. Concluderend zei Dekker dat de publieke omroep volgens hem veel onderscheidender moet zijn, dan zij nu is. “De programma’s moeten echt aansluiten bij het publieke profiel.” Dekker zei dat de huidige kernopdracht nu zo breed is dat alles er ondervalt. “Het is nu een zeef waar alles doorheen valt. Hilversum wil alles doen.”

Staatssecretaris Sander Dekker hoopt dat per 1 januari 2016 deze plannen zijn doorgevoerd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*