Staatssecretaris Gräper-van Koolwijk verzoekt inzet expertise RCGOG voor plan sociale veiligheid NPO

Op 6 maart 2024 heeft Fleur Gräper-van Koolwijk, de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een belangrijk verzoek gericht aan de Regeringscommissaris voor Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld (RCGOG). Dit volgt op de publicatie van het alarmerende rapport ‘Niets gehoord, niets gezien en niets gedaan’ op 1 februari door de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO), dat de omvang en ernst van de problemen rond sociale veiligheid binnen de landelijke publieke omroep blootlegt.

Gräper-van Koolwijk heeft de NPO en de omroepen gevraagd om een gezamenlijk plan van aanpak te ontwikkelen als reactie op de bevindingen van het OGCO-rapport. Een eerste concept van dit plan is op 5 maart gepresenteerd, met als doel de geconstateerde problemen aan te pakken en een veiligere werkomgeving te creëren.

De staatssecretaris verzoekt nu de RCGOG om hun expertise in te zetten voor een eerste reflectie op dit plan, uiterlijk op 25 maart. Dit verzoek benadrukt het belang van een doorleefde en concrete uitvoering van de voorgestelde maatregelen. Daarnaast wordt er overleg gevoerd met het Commissariaat voor de Media (CvdM) over effectief en transparant toezicht op de implementatie van het plan van aanpak.

Begin april zal de staatssecretaris een beleidsreactie op het OGCO-rapport aan de Tweede Kamer sturen, inclusief het advies van de RCGOG en het gezamenlijke plan van aanpak, met bijzondere aandacht voor de rol van extern toezicht door het CvdM.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*