Songfestival Kiev op podium Unbranded

Prestigieuze Eurovisie-opdracht voor Hilversums bedrijf

Voor het twee­de jaar op rij bouwt het Hil­ver­sum­se be­drijf Un­brand­ed het hoofd­po­di­um en de­cor voor het Eu­ro­vi­sie Song­fes­ti­val. Deze week rij­den de eer­ste twee van in to­taal twin­tig vol­ge­la­den trai­lers naar de Oe­kraïen­se hoofd­stad Kiev.

Dat ver­telt di­rec­teur Gas­ton van de Poel van het op het Me­dia­park ge­ves­tig­de Un­brand­ed. Hij zegt zich ’erg ge­vleid’ te voe­len door de pres­ti­gi­eu­ze op­dracht. Naar het Eu­ro­vi­sie Song­fes­ti­val kij­ken zo’n 200 mil­joen men­sen. Be­hal­ve het hoofd­po­di­um bouwt het Hil­ver­sum­se be­drijf in het beur­zen­com­plex in Kiev ook de back­sta­ge-fa­ci­li­tei­ten. Daar­toe be­hoort de zo­ge­noem­de Gr­een Room, waar deel­ne­men­de ar­ties­ten aan het ein­de van de com­pe­ti­tie de uit­slag af­wach­ten.

Un­brand­ed stuurt 15 tot 20 men­sen naar Oe­kraï­ne voor het op­bouw­werk. ,,Dat ge­beurt in twee ploe­gen, de eer­ste drie we­ken de ene ploeg, daar­na drie we­ken de an­de­re”, al­dus Van de Poel. Om­dat de or­ga­ni­sa­tie in Oe­kraï­ne aan de late kant is, wordt het po­di­um min­der in­ge­wik­keld dan vo­rig jaar in We­nen.

De eer­ste Un­brand­ed-men­sen rei­zen deze week naar Kiev, de laat­sten ko­men, na­dat al­les weer is af­ge­bro­ken en in­ge­pakt, op 17 mei te­rug. De hal­ve fi­na­les van het song­fes­ti­val vin­den plaats op 9 en 10 mei, de fi­na­le op za­ter­dag 13 mei.

Om al het ma­te­ri­aal te ver­voe­ren stuurt Un­brand­ed twin­tig trai­ler­la­din­gen naar Kiev. Dat ge­beurt tien keer in kop­pels van twee vracht­wa­gens. Dat ver­voer heeft aan­zien­lijk meer voe­ten in de aar­de dan vo­rig jaar op weg naar We­nen. ,,Om­dat we te ma­ken heb­ben met dou­a­ne­za­ken bui­ten de Eu­ro­pe­se Unie is het een enorm ge­doe”, al­dus Van de Poel.

In­tus­sen is Un­brand­ed ook in ge­sprek over de bouw van po­di­um en de­cor voor de MTV Eu­ro­pe Mu­sic Awards, ko­mend na­jaar in Lon­den.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*