Gordon trouwt via tv-zoektocht

Zan­ger/­pre­sen­ta­tor Gor­don gaat via te­le­vi­sie op zoek naar een man. Aan het ein­de van de show stapt de pre­sen­ta­tor ook echt met de win­naar in het hu­we­lijks­boot­je, zo ont­hul­de hij gis­te­ren. „Ja, we gaan het he­le­maal se­ri­eus aan­pak­ken”, al­dus Gor­don. „Het slot van de se­rie is een echt wet­tig hu­we­lijk, dat wordt ge­slo­ten door een of­fi­ciële trouw­amb­te­naar met al­les erop en er­aan.” Gor­don be­na­drukt dat het niet in scè­ne ge­zet wordt. „

“Ik ga op tv nu se­ri­eus op zoek naar een man met wie ik de rest van mijn le­ven wil de­len.” Een stel des­kun­di­gen gaat op ba­sis van we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek op zoek naar ge­schik­te part­ners, net als voor de hui­di­ge se­rie ‘Mar­ried at first sight’.

‘Soft kit­ty’ mag in ’Big bang’

De ma­kers van de po­pu­lai­re sit­com ’The big bang the­o­ry’ kun­nen het lied­je ‘Soft kit­ty’ ge­woon blij­ven ge­brui­ken in hun se­rie. Een rech­ter in New York heeft een zaak over het mo­ge­lijk on­recht­ma­ti­ge ge­bruik er­van af­ge­we­zen, meldt The Wrap. De doch­ters van een dich­te­res had­den eind 2015 pro­du­cent War­ner Bros. voor de rech­ter ge­sleept van­we­ge het vers­je, dat in de se­rie dik­wijls wordt ge­zon­gen voor het per­so­na­ge Shel­d­on als hij ziek is. Edith New­lin be­dacht in 1937 de tekst.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*