Shula Rijxman stuurt brief aan Kamerleden

Volgende week wordt in de Tweede Kamer het debat plaats over de mediabegroting. De NPO-baas laat in onderstaande brief aan de Kamerleden weten dat steun aan de NPO van belang is voor de persvrijheid.

Beste Kamerleden,

Volgend jaar vieren we 75 jaar bevrijding. In de programmering van de publieke omroep zal dat ruimschoots aandacht krijgen. Nog maar weinigen in onze samenleving hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, des te belangrijker is het om de vrijheid te vieren. Vrij van onderdrukking en vervolging, vrij om te zijn wie je bent, vrij om je mening te uiten.

We hebben in onze geschiedenis geleerd dat vrijheid en democratie onderhoud vergen. Dat was voor mij zeven jaar geleden een belangrijke reden mijn commerciële functie bij IDTV te verlaten en toe te treden tot de Raad van Bestuur van de NPO. Ik zag hoe de persvrijheid in landen in Europa en de rest van de wereld steeds meer onder druk kwam te staan. Hoe steeds vaker groepen tegenover elkaar kwamen te staan, feller en harder. Mijn diepe overtuiging is dat mensen elkaar alleen maar verstaan en zullen begrijpen als ze het hele verhaal kennen, niet een stukje of slechts een eenzijdige versie. Luisteren we nog wel voldoende naar elkaar? Het hele verhaal van alle kanten. Dat vertelt de publieke omroep in al haar onafhankelijkheid.

Nu zeven jaar later is het belang daarvan alleen maar gegroeid. Social media hebben impact op onze kennis en ons beeld van de waarheid. Ons gebruik van media individualiseert en de verbindende kracht van media wordt daardoor minder sterk. We merken de gevolgen daarvan nu al. Steeds vaker lijken we tegenover elkaar te staan. Of het nu gaat over het klimaat of over diversiteit in de samenleving, het onbehagen neemt toe. Minder verbondenheid en meer verdeeldheid kan leiden tot een aantasting van onze democratie.

Juist daarom hebben we onafhankelijke media nodig. Een vitale democratie kan niet zonder onafhankelijke media. Als betrouwbare bron van nieuws en informatie. Als plein voor de pluriformiteit aan opvattingen in onze samenleving. Als podium van onze gezamenlijke cultuur. Zodat mensen elkaar leren kennen terwijl ze elkaar nog nooit ontmoet hebben. Als plek van de verhalen van Nederland, waar je elk verhaal van alle kanten hoort en ziet. De minister-president gaf deze week aan dat de politiek alleen intolerantie niet kan bestrijden, maar dat dat iets is voor de hele samenleving. De media, en zeker de publieke media, spelen een belangrijke rol om dit maatschappelijke gesprek te initiëren en te  accommoderen.

Volgende week is het begrotingsdebat over media. Een belangrijk debat omdat de bezuinigingen van de afgelopen jaren de taakuitoefening van de publieke omroep flink hebben geraakt. Juist in deze tijd heeft Nederland een sterke publieke omroep nodig. Dat vraagt van de politiek dat zij niet zuinig en beknibbelend is, maar royaal kijkt naar beleid en budget. We zijn daarover nog met de minister in gesprek. Met deze brief vraag ik de Tweede Kamer daarom met klem om die belangrijke rol van de publieke omroep te ondersteunen in woord en daad, op weg naar een toekomstbestendige Nederlandse Publieke Omroep.

Shula Rijxman, Raad van Bestuur van de NPO

1 Comment

  1. Indrukwekkend betoog en wellicht ’t overwegen waard om ’t kweken van begrip voor minderheden en mensen die, in de ogen van sommige onruststokers
    ‘anders’ zijn nog hoger op de agenda te zetten bij de NPO. Het gaat uiteindelijk niet alleen om de vorm maar om de inhoud… En willen we een prettig leefklimaat in Nederland behouden waar iedereen er mag zijn speelt de NPO en haar programmering absoluut een sleutelrol, in doen en laten en in woord en daad.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*