Serie over wondere wereld vrouwensport

Aan de voor­avond van het Eu­ro­pees kam­pi­oen­schap voet­bal voor vrou­wen duikt ‘Bu­reau sport’ in de won­de­re we­reld van de sport­vrou­wen. Het ‘zwak­ke ge­slacht’ be­zorgt Ne­der­land bij de Olym­pi­sche Spe­len stee­vast de mees­te me­dail­les.

De pre­sen­ta­to­ren Erik Dijkstra en Frank Even­blij gaat van­af 16 juni vijf vrij­da­gen op on­der­zoek uit. De uit­zen­din­gen zijn steeds van­af 20 uur op NPO 3 te zien.

Er is ie­de­re week een ‘batt­le of the sexes’ tus­sen sport­vrou­wen en -man­nen. Zo neemt Ra­no­mi Kro­mo­wid­jo­jo het zwem­mend op te­gen haar vriend Fer­ry Weert­man. Ook houdt we­ke­lijks een sport­vrouw een mo­no­loog voor de spie­gel over haar li­chaam. Aan de beurt ko­men on­der an­de­ren at­le­te Ja­mi­le Sa­mu­el, baan­wiel­ren­ster Elis Ligt­lee en zeil­ster Ma­rit Bouw­mees­ter.

Een pa­nel, be­staan­de uit top­zwem­ster Fem­ke Heems­kerk, oud-hoc­key­ster Fa­ti­ma Mo­rei­ra de Melo en voet­bal­in­ter­na­ti­o­nal Me­rel van Don­gen, be­spreekt ie­de­re week een voor­oor­deel uit de vrou­wen­sport.

Ver­der zijn er in­ter­views met Daf­ne Schip­pers, Sha­ron van Rou­wen­daal, Puck Moo­nen en de eer­ste vrou­we­lij­ke hoo­li­gan met een sta­di­on­ver­bod.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*