Schikking tussen de Staat en De Telegraaf om tv-gids gegevens

Er is een schikking van 4,25 miljoen euro bereikt tussen Telegraaf B.V. (De Telegraaf) en de Staat in verband met een langlopend geschil over de implementatie van de databankenrichtlijnen in de Nederlandse wetgeving. De Telegraaf zou als gevolg hiervan sinds 1998 geen eigen tv-gids hebben kunnen publiceren in de zaterdagbijlage van De Telegraaf. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) heeft hier vandaag de Tweede kamer over geïnformeerd.

Medio 2013 is De Telegraaf een procedure gestart tegen de Staat. Hierin stelt De Telegraaf dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door de databankenrichtlijn niet goed te implementeren en handhaven. De Telegraaf stelt de Staat aansprakelijk voor de schade door het niet kunnen maken van een programmagids.

Schikking

Nadat de rechtbank Den Haag in 2015 en vervolgens het Gerechtshof Den Haag in 2016 de vorderingen van De Telegraaf hadden afgewezen op grond van verjaring, heeft de Hoge Raad het arrest van het Gerechtshof Den Haag in 2018 vernietigd en het geding verwezen naar het Gerechtshof Amsterdam voor verdere behandeling.

Na de behandeling van de zaak bij het Gerechtshof Amsterdam eind 2020 is de zaak aangehouden om partijen de gelegenheid te geven de mogelijkheid van een schikking te onderzoeken. De Staat en De Telegraaf hebben dit gezamenlijk verkend.

De gesprekken hebben er uiteindelijk toe geleid dat onlangs overeenstemming is bereikt over een door de Staat te betalen schikkingsbedrag van 4,25 miljoen euro aan De Telegraaf. De schikking houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*