RTL ont­slaat vlog­ger Snapking

Vlog­ger SnapKing is niet meer wel­kom bij MCN, het vi­deo­ka­naal van RTL op YouTu­be.

Vol­gens de zen­der heeft de vlog­ger een be­lang­rij­ke grens over­schre­den. In een film­pje dat op het YouTu­be-ka­naal was ge­plaatst is te zien hoe de vlog­ger een Chi­nees meis­je uit­scheldt om­dat hij zijn be­stel­de loem­pia niet lijkt te krij­gen. Hij is daar­bij niet al­leen ra­cis­tisch, maar ook vrouw­on­vrien­de­lijk.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*