Rekenkamer publiceert onderzoek over doelmatigheid NPO

De NPO kan volgens De Rekenkamer onvoldoende inzicht geven over uitgaven die ze doet. Dat komt doordat er door de wetgever onvoldoende is stilgestaan bij de uitvoerbaarheid van zo’n aanpak. De omroepen als NOS, BNNVARA, AVROTROS en KRONCRV zijn immers inhoudelijk onafhankelijk. De Rekenkamer deed onderzoek naar de doelmatigheid van de publieke omroep.

De NPO krijgt jaarlijks ruim 800 miljoen euro van het kabinet. Sinds 2016 dient zij de de kosten nadrukkelijk controle houden. Het blijkt volgens de Rekenkamer lastig ze daarop aan te spreken omdat omroepen inhoudelijk onafhankelijk zijn.Ook zijn omroepen vaak niet bereid om in detail inzage te geven in programmakosten.

Reactie NPO:

De Algemene Rekenkamer heeft vandaag een rapport gepresenteerd over de publieke omroep, vooral over doelmatigheid van bestedingen en transparantie in programmakosten. Het rapport van de Algemene Rekenkamer schetst een realistisch beeld van de taken en rollen van de verschillende organisaties binnen het publieke omroepbestel, en laat vooral goed zien hoe complex het is.

De nog relatief jonge wettelijke taak die de NPO op dit gebied – het sturen op doelmatigheid – sinds 2016 heeft, neemt de organisatie uiteraard zeer serieus. Dat nog niet alles perfect gaat, zien wij ook. We zijn daarom al volop bezig met het meer sturen op doelmatigheid en de aanbevelingen die de Rekenkamer doet sluiten hier goed op aan. NPO en omroepen gaan aanvullende afspraken maken over het delen van informatie. Ook werkt de NPO aan het optimaliseren van de financiële benchmark en de controle van programmabegrotingen. De kosten zijn daarbij niet het enige criterium; ook impact en publieke waarden worden meegewogen.

NPO heeft een reactie op de uitkomst van de Rekenkamer gegeven:
Ons gezamenlijke doel is ervoor te zorgen dat elke euro hier bij de publieke omroep doelmatig wordt besteed. Hier legt de NPO ook uitgebreid verantwoording over af in tal van openbaar beschikbare documenten. NPO en de omroepen staan voor transparantie, zoals we ook pal staan voor onze onafhankelijkheid van politiek en commercie. Met de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer in de hand bouwen wij verder aan een hoogwaardige en betrouwbare publieke omroep voor heel Nederland.

Lees hier het rapport

2 Comments

 1. Het verhaal vd Rekenkamer is toch wat meer ontluisterend dan deze korte weergave.
  Daar wordt gesproken over niet voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  Ook het rommelen met productie bedrijven waardoor presentatoren veel meer geld krijgen dan ze mogen verdienen, wordt gehekeld.

  Bron: Volkskrant
  NPO mist grip op besteding van het omroepgeld, oordeelt Algemene Rekenkamer
  De Nederlandse Publieke Omroep heeft onvoldoende zicht en grip op de besteding van 850 miljoen euro belastinggeld. De organisatie doet niet genoeg moeite om de uitgaven van omroepen te controleren en voldoet daarmee niet aan de wettelijke verplichtingen. De omroepen op hun beurt zijn niet transparant genoeg over hun uitgaven.

  De Rekenkamer wijst ook op andere zwaktes in het huishoudboekje. Zo leiden de vergoedingen voor presentatoren tot veel onduidelijkheid. Presentatoren als Jeroen Pauw en Floortje Dessing zijn eigenaren van hun eigen productiebedrijf en ontvangen zo dubbele inkomsten. Doordat niet duidelijk is welk bedrag de presentatoren ook nog vangen voor de productie, heeft de NPO niet in kaart welk bedrag een presentator echt krijgt. Dit is niet tegen de wet, maar wel politiek gezien omstreden. De Rekenkamer wijst erop dat Dessings reisprogramma Floortje naar het einde van de wereld fors duurder is geworden sinds het niet meer door BNNVara maar door Dessing zelf wordt geproduceerd.

1 Trackback / Pingback

 1. Artikel | Trends & Ontwikkelingen 13 december 2019 - Mestmag.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*